This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av strukturerad utbildning kring tillförsel av kolhydrater vid fysisk aktivitet hos patienter med typ 1 diabetes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studie som undersöker värdet av strukturerad gruppundervisning vad gäller KH tillförsel, glukosmonitorering och insulindosjusteringar hos fysiskt aktiva individer med typ 1 diabetes. Kvantitativa och kvalitativa analyser.

Forskare

Finansiärer

  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

  • Carina Sparud-Lundin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Peter Adolfsson