This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av strukturerad utbildning kring tillförsel av kolhydrater vid fysisk aktivitet hos patienter med typ 1 diabetes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Studie som undersöker värdet av strukturerad gruppundervisning vad gäller KH tillförsel, glukosmonitorering och insulindosjusteringar hos fysiskt aktiva individer med typ 1 diabetes. Kvantitativa och kvalitativa analyser.

Forskare

Finansiärer

  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

  • Carina Sparud-Lundin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Peter Adolfsson