This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av liraglutid på subklinisk hjärtsvikt. Randomiserad dubbelblind studie mot glimiperid.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Klinisk studie på patienter med typ 2 diabetes där  GLP-1 receptor analogen lirabglutide jmf mot sulfonylureaprepratet glimiperid vad gäller effekt på subklinisk hjärtsvikt.

Forskare

Finansiärer

  • Novo Nordisk