This page in English

Forskningsprojekt

Ögonbottenundersökning hos äldre i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studie för att beskriva mängden ögonbottenundersökningar vid typ 2 diabetes i den äldre populationen över en tioårsperiod.

Finansiärer

  • Centrum för klinisk forskning (CKF) Värmland
  • Familjen Kamprads stiftelse

Samarbetspartners

  • Karl-Johan Hellgren