This page in English

Forskningsprojekt

Mescenchymalcells studien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Patienten med nydebuterad typ 1 diabetes får, efter en benmärgstappning, transfusion med egna TH celler i syfte att bevara betacellsfunktion.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Erik Schwartz, Region Örebro län
  • Olle Korsgren
  • Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet