This page in English

Johan Öhman

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303269

Rum: F3217

Johan Öhman

Om Johan Öhman

Johan Öhman är professor i pedagogik vid institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitetet. Han är en av grundarna av forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) och leder forskargruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro). Under de senaste 30 åren har han varit involverad i lärarutbildning och studenthandledning. Hans forskningsområde är etiska och demokratiska frågor inom utomhuspedagogik och miljö- och hållbarhetsutbildning och han är författare till flera forskningsartiklar, läroböcker och bokkapitel, både på svenska och engelska, om dessa teman. I sin forskning använder han teorier och metodologier baserade på didaktisk teori och John Deweys pragmatiska filosofi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt