This page in English

Forskningsprojekt

HESPER- Web; Utveckling av ett intervjubaserat instrument till en självadministrerad version för webbaserat bruk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

För ett ge rätt hjälp till människor i katastrofer och humanitära situationer är en tillförlitlig behovsbedömning nödvändig. Det är också viktigt att involvera de drabbade personerna i behovsbedömningen. The Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale (HESPER) bedömer 26 fysiska, sociala och psykologiska behov och dess prioritet, utifrån hur behoven upplevs hos de drabbade.

Idag har många människor även i katastrofer tillgång till internet. Webbaserade undersökningar erbjuder snabbare insamling av data och kan minska praktiska, ekonomiska och säkerhetsproblem i katastrof- eller konfliktområden. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera HESPER Web; ett onlineverktyg för att bedöma upplevda behov hos personer som drabbats av katastrofer eller humanitära situationer.

Lär mer här.

Finansiärer