This page in English

Forskningsprojekt

HESPER- SW; Utveckling av ett intervjubaserat instrument till en självadministrerad version för webbaserat bruk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

Det befintliga instrumentet HESPER Scale, som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) och Kings College i London, syftar till att ge en snabb, vetenskapligt robust bedömning av upplevda behov människor som drabbats av katastrofer. Instrumentet mäter upplevda behov fysiska, psykologiska och sociala behov i humanitära sammanhang. I kriser och katastrofer har webbaserade metoder metodologiska och etiska fördelar och därför syftar projektet till att utveckla och testa HESPER skalan i en självadministerad webbaserad version. I projektet ingår förutom forskare vid Örebro universitet även forskare vid Kings Collage i London och WHO.