This page in English

Forskningsprojekt

Att göra kunskap användbar. Interdisciplinära och transdisciplinära utmaningar för internationell miljöexpertis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Dagens miljöproblem är komplexa och mångdimensionella och kräver expertkunskap från olika områden, naturvetenskap och samhällsvetenskap men även andra typer av kunskaper. Genom att undersöka IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), en internationell expertorganisation som ambitiöst arbetar med att producera och förmedla denna typ av kunskap, studeras hur expertis mobiliseras och kunskap produceras i syfte att utveckla en användbar kunskap – trovärdig, relevant och legitim – för beslutsfattande. I fokus står de interdisciplinära och transdisciplinära utmaningar en expertorganisation står inför; att använda, överbrygga och sammanbinda dels olika discipliner och dels olika kunskapssystem.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas