This page in English

Forskningsprojekt

Samhällsvetenskaplig expertis roller för transformativ förändring

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2026

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Detta projekt utforskar förutsättningarna, villkoren och utmaningarna för att utveckla en samhällsvetenskaplig expertis för transformativ förändring. Bakgrunden är att gapet mellan vad som bör göras och vad som faktiskt görs växer för flera miljöproblem. Det har gjort att såväl forskare som beslutsfattare i allt högre utsträckning betonar vikten av en transformativ samhällsförändring. Men hur vetenskaplig expertis kan och bör bidra med vägledning i detta arbete väcker grundläggande epistemiska, institutionella, politiska och normativa frågor. Projektet kommer att integrera rön från olika forskningsområden och utforska visioner, barriärer och möjligheter för att utveckla denna typ av samhällsvetenskaplig expertis. Projektet studerar två globala miljöutmaningar: klimatförändringar och biologisk mångfald.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)