This page in English

Forskningsprojekt

Effekt av multimodal rehabilitering för patienter med kronisk smärtproblematik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi vet i dagsläget att multimodal rehabilitering överlag har goda effekter för patienter med kronisk smärtproblematik. Dock vet vi också att resultaten i många fall är långt ifrån optimala, samt att en betydande del av patienterna inte blir bättre. Detta projekt är ett samarbete med enheten för Psykosomatisk medicin (EPM) i Västerås (Dr. M. Svanberg och Dr. M. Rothman), och forskargruppen kring det nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) som syftar till att undersöka vila faktorer som kan tänkas relatera till effekten av multimodal smärtrehabilitering.

Delprojekt 1. Undersökning av förändringsprocessen under den multimodala utredningsfasen med single case experimentell design (slutförd). 

Delprojekt 2. Undersökning av effekten av Medkänslafokuserad behandling (CFT) för patienter med kvarvarande emotionella problem efter genomgången smärtrehabilitering (slutförd).

Delprojekt 3. Undersökning av förekomsten av subgrupper med varierande behandlingseffekt efter multimodal smärtrehabilitering (i samarbete med forskargruppen inom NRS) (slutförd).

Delprojekt 4. Undersökning av riskfaktorer för långvarig opioidanvändning (i samarbete med prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet och Dr. Patrick Quinn, Indiana University) (slutförd).

Projektet leds av professor Katja Boersma i samarbete med  Dr. Mikael Svanberg, Enheten för Psykosomatisk medicin (EPM), Landstinget i Västmanland och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Projektet är ett samarbete med forskargruppen kring det Nationella registret över smärtrehabilitering, NRS.

Publikationer

Svanberg, M., Johansson, A. C., & Boersma, K. (2019). Does validation and alliance during the multimodal investigation affect patients’ acceptance of chronic pain? An experimental single case study.  Scandinavian journal of pain, 19(1), 73-82.

Friberg, Manuela & Lidén, Annika. (2015). Effekten av internetlevererad medkänslafokuserad behandling vid långvarig smärta och samtidig emotionell problematik. Psykologexamensuppsats, Örebro universitet.

Svanberg, M, Stålnacke, BM, Enthoven, P, Brodda-Jansen, G, Gerdle, B, Boersma, K (2017). The impact of emotional distress and pain-related fear on chronic pain patients. A subgroup analysis on patients referred to multimodal rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 49(4), 354-361.

Nygren, Sara & Tevell, Michaela (2015). Lindrar medkänsla? Effekten av iCFT på emotionell problematik vid långvarig smärta. Psykologexamensuppsats, Örebro universitet.

Svanberg, M., Stålnacke, B. M., Quinn, P. D., & Boersma, K. (2021). Opioid Prescriptions in Chronic Pain Rehabilitation. A Prospective Study on the Prevalence and Association between Individual Patient Characteristics and Opioids. Journal of clinical medicine10(10), 2130.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners