This page in English

Forskningsprojekt

Hur sover ungdomar: En studie om hur sovvanor utvecklas

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här är ett av de projekt som ingår i det Formas-finansierade forskningsprojektet om hälsoutveckling under tonåren ”Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem”. Vi följer upp ett stort urval 12–15-åringar en gång om året under en femårsperiod för att studera hur sömnvanor utvecklas. Vi är särskilt intresserade av vilka psykologiska och beteendemässiga mekanismer som kan kopplas till bra respektive dålig sömn.