This page in English

Forskningsprojekt

En RCT som utvärderar effekten av en hybrid emotionsfokuserad behandling för patienter med kronisk smärta och emotionella problem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2018

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns en påtaglig samsjuklighet mellan kronisk smärta och emotionella problem som har visat sig vara svårbehandlat med de insatser som finns tillgängliga inom dagens smärtrehabiliterings- och psykiatriska verksamheter. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom patienter med kombinationen smärta och emotionella problem har stora funktionssvårigheter och problem att återgå till arbete, vilket innebär lidande, marginalisering och enorma samhällskostnader. Det är därför viktigt att utöka den teoretiska förståelsen bakom orsaker till samsjukligheten samt att testa nya behandlingsmetoder för denna grupp. Det aktuella projektet avser utvärdera effekten av en nyutvecklad emotionsfokuserad behandling för personer med samtidig kronisk smärta och emotionell problematik i en randomiserad kontrollerad studie. Behandlingen är en ny metod för att förstå och behandla psykiska och somatiska symtom och integrerar de senaste rönen från emotionsforskning samt klinisk- och smärtpsykologi. Behandlingen förväntas förbättra behandlingsresultatet i form av ökad arbetsåtergång och minskning av samsjuklighet i psykiska och somatiska symptom. Om studien ger förväntat resultat kan det innebära att kliniker inom smärtrehabiliteringen får ett nytt, enhetligt behandlingsformat för denna svårbehandlade patientgrupp. Dessutom kommer studien att ge värdefull vetenskaplig kunskap om samspelet mellan kronisk smärta och emotionella problem.

Finansiärer

  • AFA försäkringar

Samarbetspartners