This page in English

Forskningsprojekt

Livssituationen för personer med neuropsykiatriska problem som drabbats av traumatiska hjärnskador

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Thomas Strandberg

Forskningsämne

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder såsom attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) och autism spektrum tillstånd (ASD), som drabbats av traumatisk hjärnskada (TBI) är föga studerat. Konsekvenserna i vardagslivssituationer kan för personer med båda dessa funktionsnedsättningar vara mer omfattande och förstärka varandra.
Tidigare studier har bland annat påvisat koncentrationssvårigheter, svårigheter i samspel med andra och begränsad uppmärksamhet. Vissa har bedömts vara i riskzonen för utsatthet, missbruk och kriminalitet (Modigh, Berggren & Sehlin, 1998).
Kunskapen om livssituation för dessa personer är bristfälligt studerad varför forskningsprojektet har en explorativ ansats med fokus på att studera kombinationen av de två funktionsnedsättningarna, dess konsekvenser för vardagslivet och behovet av rehabilitering. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om livssituationen för personer med neuropsykiatriska problem som förvärvat en traumatisk hjärnskada i vuxen ålder.
Studien bygger på kvalitativ narrativ metod och kvalitativ innehållsanalys.

Finansiärer

  • Region Örebro Län