This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av ett automatiskt kognitivt screeningtest baserat på ögonstyrning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

I projektet kommer vi använda ett ögonstyrt kognitivt screeningstest för att bedöma kognitiva funktioner. Testet innehåller flera kognitiva uppgifter. Varje uppgift presenteras på en dataskärm och uppgiften innehåller en fråga, flera digitala bilder och/eller en kort video. Försökspersonen svarar på frågorna genom att titta på korrekta bilder eller på en korrekt position i en video. Personens ögonrörelser registreras med en ögonstyrningsutrustning för att avgöra om personen tittar på korrekt bild och hur lång tid det tar för personen att hitta den korrekta bilden/positionen. Maskinlärning kommer användas för att analysera samtliga registrerade ögonstyrningsdata och utveckla ett automatiskt kognitivt screeningtest. 

En kognitiv uppgift: koncentration – vi mäter om personen kan använda blicken att följa bilen (30 sekunder).

Finansiärer

  • Promobilia
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners