This page in English

Forskningsprojekt

Användning av ögonstyrningsteknik hos personer med flerfunktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2024

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsmiljöer

Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De saknar ofta tal och de kommunicerar med ögon, mimik och kroppsrörelser. Projektet syftar till att undersöka användning av ögonstyrningsteknik hos personer med flerfunktionsnedsättning utan tal. Vi använder ögonspånringsglasögon och en skärmbaserad ögonstyrningsapparat i kombination med datorspel för att utforska kognitiva processer hos personer med FFN och kommunikationssvårigheter.

Finansiärer

  • Promobilia
  • Region Örebro Län