This page in English

Forskningsprojekt

Användning av datorbaserad ögonstyrning i kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning(FFN) utan tal

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2021

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsmiljöer

Personer med flerfunktionsnedsättning (FFN) har en kombination av måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De saknar ofta tal och de kommunicerar med mimik och kroppsrörelser. Projektet syftar till att undersöka användning av datorbaserad ögonstyrning i kommunikation för personer med flerfunktionshinder (FFN) utan tal. Vi använder en skärmbaserad eyetracker i kombination med datorspel och kommunikationsprogram för att utforska kommunikationen mellan personen och sin omgivning. Detta projekt kommer även att öka kunskapen om de kognitiva processerna hos personer med FFN och kommunikationssvårigheter.

Finansiärer

  • Promobilia
  • Region Örebro Län