This page in English

Forskningsprojekt

Risk- och skyddsfaktorer för användning av ortopediska skor bland personer med diabetes och fotkomplikationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Gustav Jarl

Forskningsämne

Syftet med studien var att hitta faktorer som har samband med följsamhet till att använda ortopediska skor hos personer med diabetes och pågående eller tidigare fotsår. Studien är hypotesprövande där nollhypotesen är att det inte finns något samband mellan de förklarande faktorerna (oberoende variabler från Helath Belief Model) och följsamheten till att använda ortopediska skor (beroende variabel). En enkät skickades ut till patienter i Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • John Alnemo, Västra Götalandsregionen
  • Region Örebro län
  • Roy Tranberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet