This page in English

Maria Hälleberg-Nyman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301352

Rum: P2343B

Maria Hälleberg-Nyman

Om Maria Hälleberg-Nyman

Maria Hälleberg Nyman är leg sjuksköterska (1991), medicine doktor i omvårdnad (2012) samt docent (2020). 

Undervisning

Maria undervisar huvudsakligen i sjuksköterskeprogrammet inom läkemedelsberäkning och ortopedisk omvårdnad samt på KTC. Maria handleder även examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Marias avhandling handlar om urinkateterisering i samband med höftkirurgi. Fokus i pågående forskning är dels patientsamverkan i vården där Maria bl a är delaktig i ett forskningsprojekt, som utgår från Karolinska institutet, kring patientrapporterade data via en IT-baserad plattform hos patienter som genomgår strålbehandling för prostata cancer.

Ett annat av Marias fokus är implementering av evidens och implementeringsforskning. Maria var 2014-2015 post doc vid Karolinska institutet hos Ann Catrine Eldh i projektet "Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering". 

Maria är temaledare för temat Fundamentals of Care inom forskningsmiljön Care about. Caring

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. (2020). An app for supporting older people receiving home care - usage, aspects of health and health literacy: a quasi-experimental study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20 (1).
Mahdi, A. , Svantesson, M. , Wretenberg, P. & Hälleberg Nyman, M. (2020). Patients’ experiences of discontentment one year after total knee arthroplasty: a qualitative study. BMC Musculoskeletal Disorders, 21 (1).
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Wallin, L. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2019). Promoting evidence-based urinary incontinence management in acute nursing and rehabilitation care: A process evaluation of an implementation intervention in the orthopaedic context. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 25 (2), 282-289.
Langius-Eklöf, A. , Christiansen, M. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2017). Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data. JMIR Cancer, 3 (2).
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. , Frank, C. & Langius-Eklöf, A. (2017). Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer. Supportive Care in Cancer, 25 (7), 2195-2204.
Hälleberg Nyman, M. , Frank, C. , Langius-Eklöf, A. , Blomberg, K. , Sundberg, K. & Wengström, Y. (2017). Patients' Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 5 (7).
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2017). Urinary incontinence and its management in patients aged 65 and older in orthopaedic care: what nursing and rehabilitation staff know and do. Journal of Clinical Nursing, 26 (21-22), 3345-3353.
Blomberg, K. , Wengström, Y. , Sundberg, K. , Browall, M. , Isaksson, A. , Hälleberg Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2016). Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer: Scoping the perspectives of patients, professionals and literature. European Journal of Oncology Nursing, 21, 139-145.
Langius-Eklöf, A. , Yvonne, W. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Browall, M. & Sundberg, K. (2015). En interaktiv applikation för mobil och läsplatta: ett patientstöd med focus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv vård. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 4, 53-59.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. (2013). Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis. International Journal of Nursing Studies, 50 (12), 1589-1598.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. & Isaksson, A. (2013). Patients' experiences of bladder emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact. Journal of Advanced Nursing, 69 (12), 2686-2695.
Gustafsson, M. , Gustafsson, D. , Hälleberg-Nyman, M. , Bergentz, G. & Norlin, R. (2012). Identifying clinically relevant groups of hip fracture patients at risk of adverse outcomes by using classification tree analysis. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 17 (1), 38-47.
Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. , Persson, K. & Gustafsson, M. (2011). A prospective study of nosocomial urinary tract infection in hip fracture patients. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), 2531-2539.
Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. & Gustafsson, M. (2010). A randomised controlled trial on the effect of clamping the indwelling urinary catheter in patients with hip fracture. Journal of Clinical Nursing, 19 (3-4), 405-413.

Böcker

Olsen, L. A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hälleberg-Nyman, M. (2012). Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in hip surgery patients. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Hälleberg Nyman, M. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). The impact of health literacy on postoperative recovery among patients undergoing day surgery. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Christiansen, M. , Langius-Eklöf, A. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2016). High acceptability of a smartphone application for daily symptom reporting and management during radiotherapy for prostate cancer. Konferensbidrag vid European Oncology Nursing Society Conference (EONS 10) Dublin, Ireland, October 17-18, 2016.
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Hommel, A. , Rycroft-Malone, J. , Wallin, L. & Eldh, A. C. (2015). Identifying the knowledge to translate: the example of urinary incontinence in older people. I: Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice, Norway, 3-4 Feb. 2015.
Eldh, A. C. , Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Hommel, A. , Rycroft-Malone, J. & Wallin, L. (2015). Onset prevention of incontinence in orthopaedic nursing and rehabilitation: a multifaceted undertaking. I: Researching Complex Interventions in Health The State of the Art. Konferensbidrag vid Researching Complex Interventions in Health: The State of the Art , Exeter, UK, 14-15 Oct., 2015.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2014). Developing and evaluating an interactive ICT-application: a methodological challenge. I: Nordic Conference in Nursing Research 2014. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research, 10-12 juni 2014, Odense, Danmark..

Manuskript

Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. Evaluating an app for older people : interaction, health and health literacy, a quasi-experimental study.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients : a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis.