This page in English

Maria Hälleberg-Nyman

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWEuaGFsbGViZXJnLW55bWFuO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Maria Hälleberg-Nyman
Forskningsämne

Om Maria Hälleberg-Nyman

Maria Hälleberg Nyman är leg sjuksköterska (1991), medicine doktor i omvårdnad (2012) samt docent (2020). 

Undervisning

Maria handleder även examensarbeten på avancerad nivå.

Maria handleder för närvarande fem doktorander:

Emely Sager (huvudhandledare)

Erika Fjordkvist (huvudhandledare)

Hanna Larsson (bihandledare)

Karin Berntsson (bihandledare)

Madeleine Winberg, Linköpings universitet (bihandledare)

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Marias avhandling handlade om urinkateterisering i samband med höftkirurgi.

Maria var 2014-2015 post doc vid Karolinska institutet hos Ann Catrine Eldh i projektet "Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering".

Fokus i pågående forskning är dels implementering av evidens och implementeringsforskning. Maria är PI för projektet "OPTION: Att förebygga att äldre som genomgår höftkirurgi drabbas av postoperativ urinretention - en studie av kunskapsöverföring med kliniska multiprofessionella implementeringsteam inom ortopedi." som finansieras av FORTE. Maria driver projektet, som är en multicenterstudie, tillsammans med Ann Catrine Eldh (LiU), Eva Joelsson-Alm (KI) och Per Wretenberg.

Maria deltar även bland annat i projekten:  Hur krokigt ser jag egentligen? Subjektiv och objektiv förbättring efter operation av epiretinalt membran, Perioperativa rutiner och komplikationer efter ventagning på benet vid kranskärlskirurgi och Värdighetsbevarande vård för äldre personer med palliativa vårdbehov.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript