This page in English

Maria Hälleberg-Nyman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301352

Rum: P2343B

Maria Hälleberg-Nyman

Om Maria Hälleberg-Nyman

Maria Hälleberg Nyman är leg sjuksköterska (1991), medicine doktor i omvårdnad (2012) samt docent (2020). 

Undervisning

Maria undervisar huvudsakligen i sjuksköterskeprogrammet inom läkemedelsberäkning och ortopedisk omvårdnad samt på KTC. Maria handleder även examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Maria handleder för närvarande fyra doktorander:

Emely Sager (huvudhandledare)

Erika Fjordkvist (huvudhandledare)

Annika Söderman (bihandledare)

Hanna Larsson (bihandledare)

Madeleine Winberg, Linköpings universitet (bihandledare)

 

Forskningsinriktning/Aktuella projekt

Maria är temaledare för temat Fundamentals of Care inom forskningsmiljön Care about. Caring.

Marias avhandling handlar om urinkateterisering i samband med höftkirurgi.

Fokus i pågående forskning är dels implementering av evidens och implementeringsforskning. Maria var 2014-2015 post doc vid Karolinska institutet hos Ann Catrine Eldh i projektet "Att motverka urininkontinens hos äldre genom kunskapsimplementering i ortopedisk omvårdnad och rehabilitering". Maria är nu PI för projektet "OPTION: Att förebygga att äldre som genomgår höftkirurgi drabbas av postoperativ urinretention - en studie av kunskapsöverföring med kliniska multiprofessionella implementeringsteam inom ortopedi." som finansieras av FORTE. Maria driver projektet, som är en multicenterstudie, tillsammans med Ann Catrine Eldh (LiU), Eva Joelsson-Alm (KI) och Per Wretenberg.

Maria deltar även bland annat i projekten:  Hur krokigt ser jag egentligen? Subjektiv och objektiv förbättring efter operation av epiretinalt membran, Perioperativa rutiner och komplikationer efter ventagning på benet vid kranskärlskirurgi och Värdighetsbevarande vård för äldre personer med palliativa vårdbehov.

Uppdrag

Maria är studierektor för forskarutbildningen inom medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Mahdi, A. , Hälleberg Nyman, M. & Wretenberg, P. (2021). Reduction in anxiety and depression symptoms one year after knee replacement: a register-based cohort study of 403 patients. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 31 (6), 1215-1224.
Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. (2020). An app for supporting older people receiving home care - usage, aspects of health and health literacy: a quasi-experimental study. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20 (1).
Mahdi, A. , Svantesson, M. , Wretenberg, P. & Hälleberg Nyman, M. (2020). Patients’ experiences of discontentment one year after total knee arthroplasty: a qualitative study. BMC Musculoskeletal Disorders, 21 (1).
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Wallin, L. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2019). Promoting evidence-based urinary incontinence management in acute nursing and rehabilitation care: A process evaluation of an implementation intervention in the orthopaedic context. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 25 (2), 282-289.
Langius-Eklöf, A. , Christiansen, M. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2017). Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data. JMIR Cancer, 3 (2).
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. , Frank, C. & Langius-Eklöf, A. (2017). Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer. Supportive Care in Cancer, 25 (7), 2195-2204.
Hälleberg Nyman, M. , Frank, C. , Langius-Eklöf, A. , Blomberg, K. , Sundberg, K. & Wengström, Y. (2017). Patients' Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 5 (7).
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Ostaszkiewicz, J. , Hommel, A. & Eldh, A. C. (2017). Urinary incontinence and its management in patients aged 65 and older in orthopaedic care: what nursing and rehabilitation staff know and do. Journal of Clinical Nursing, 26 (21-22), 3345-3353.
Blomberg, K. , Wengström, Y. , Sundberg, K. , Browall, M. , Isaksson, A. , Hälleberg Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2016). Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer: Scoping the perspectives of patients, professionals and literature. European Journal of Oncology Nursing, 21, 139-145.
Langius-Eklöf, A. , Yvonne, W. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Browall, M. & Sundberg, K. (2015). En interaktiv applikation för mobil och läsplatta: ett patientstöd med focus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv vård. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 4, 53-59.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. (2013). Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis. International Journal of Nursing Studies, 50 (12), 1589-1598.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. & Isaksson, A. (2013). Patients' experiences of bladder emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact. Journal of Advanced Nursing, 69 (12), 2686-2695.
Gustafsson, M. , Gustafsson, D. , Hälleberg-Nyman, M. , Bergentz, G. & Norlin, R. (2012). Identifying clinically relevant groups of hip fracture patients at risk of adverse outcomes by using classification tree analysis. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 17 (1), 38-47.
Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. , Persson, K. & Gustafsson, M. (2011). A prospective study of nosocomial urinary tract infection in hip fracture patients. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), 2531-2539.
Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. & Gustafsson, M. (2010). A randomised controlled trial on the effect of clamping the indwelling urinary catheter in patients with hip fracture. Journal of Clinical Nursing, 19 (3-4), 405-413.

Böcker

Olsen, L. A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hälleberg-Nyman, M. (2012). Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in hip surgery patients. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Hälleberg Nyman, M. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2019). Home care nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention (DCI-SWE). Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, Sweden, December 9, 2019.. Örebro University.
Hälleberg Nyman, M. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). The impact of health literacy on postoperative recovery among patients undergoing day surgery. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Christiansen, M. , Langius-Eklöf, A. , Lindström, V. , Blomberg, K. , Hälleberg Nyman, M. , Wengström, Y. & Sundberg, K. (2016). High acceptability of a smartphone application for daily symptom reporting and management during radiotherapy for prostate cancer. Konferensbidrag vid European Oncology Nursing Society Conference (EONS 10) Dublin, Ireland, October 17-18, 2016.
Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Hommel, A. , Rycroft-Malone, J. , Wallin, L. & Eldh, A. C. (2015). Identifying the knowledge to translate: the example of urinary incontinence in older people. I: Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice, Norway, 3-4 Feb. 2015.
Eldh, A. C. , Hälleberg Nyman, M. , Forsman, H. , Hommel, A. , Rycroft-Malone, J. & Wallin, L. (2015). Onset prevention of incontinence in orthopaedic nursing and rehabilitation: a multifaceted undertaking. I: Researching Complex Interventions in Health The State of the Art. Konferensbidrag vid Researching Complex Interventions in Health: The State of the Art , Exeter, UK, 14-15 Oct., 2015.
Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Hälleberg-Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2014). Developing and evaluating an interactive ICT-application: a methodological challenge. I: Nordic Conference in Nursing Research 2014. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research, 10-12 juni 2014, Odense, Danmark..

Manuskript

Göransson, C. , Wengström, Y. , Hälleberg Nyman, M. , Langius-Eklöf, A. , Ziegert, K. & Blomberg, K. Evaluating an app for older people : interaction, health and health literacy, a quasi-experimental study.
Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients : a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis.
Söderman, A. , Hälleberg Nyman, M. , Werkander Harstäde, C. , Johnston, B. & Blomberg, K. Maintaining older persons’ dignity : A process evaluation of the Swedish Dignity Care Intervention in municipal palliative care.