This page in English

Forskningsprojekt

Perioperativa rutiner och komplikationer efter ventagning på benet vid kranskärlskirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Falk-Brynhildsen

Forskningsämne

I Sverige utförs cirka 2500-3000 kranskärlsoperationer varje år. Dessa operationer genomförs vid åtta Thoraxkliniker i landet.  Komplikationer efter ventagning på benet, såsom sårinfektioner, är vanligt förekommande men forskningen inom området är begränsad. Beträffande såväl den kirurgiska operationstekniken vid ventagning, de perioperativa hygienrutinerna liksom den postoperativa skötseln av såret saknas evidensbaserade nationella och internationella riktlinjer, varför rutinerna kan skilja mellan olika sjukhus och inte sällan baseras mer på lokala traditioner än på vetenskaplig evidens. Syftet med projektet är att göra en kartläggning av nuvarande metoder och perioperativa rutiner som används vid ventagning i samband med kranskärlskirurgi, samt att beskriva patienters upplevelse av att ha drabbats och vårdats på grund av en djup sårinfektion i samband med ventagning.

Genom att göra denna kartläggning av rutiner och metoder är förhoppningen att bidra med ökad kunskap i samband med ventagning vid kranskärlskirurgi. Genom att få ta del av patienternas postoperativa erfarenheter efter att ha drabbats av en sårinfektion på benet så kan också omvårdnadens kvalitet ytterligare medvetandegöras och förbättras.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Örjan Friberg, Region Örebro län