This page in English

Forskningsprojekt

Att beskriva studentaktivt lärande under handlednings-processen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen.

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Karin Falk-Brynhildsen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den akademiska fördjupningen inom professionsutbildningen är av största vikt för att forskning och evidensbaserad omvårdnad skall vara väl förankrad hos sjuksköterskorna i sin kommande yrkesfunktion. Studenter kan uppfatta att det är lärarens uppgift att berätta sanningen och studentens uppgift att lära sig sanningen och kunna besvara frågor på en examination. I handledning av examensarbeten framkommer ofta denna typ av sökande av den rätta metoden eller ”rätt sätt att arbeta”, vilket i sin tur skall leda fram till ett ”korrekt arbete”.

Projektet önskar beskriva både studenters och handledares progression i processen med studentaktiv lärande. 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners