This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning vid utbildningsprogrammen för sjuksköterska och specialistsjuksköterska i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Inom utbildningsprogrammen till sjuksköterska samt specialistsjuksköterska ingår verksamhetsförlagd utbildning inom vårdverksamheter för att öka studentens lärande i samarbete med verksamhetens miljö, medarbetare samt med de patienter som vårdas inom verksamheterna. Då en stor del av utbildningen består av VFU är det viktigt att utvärdera på vilket sätt denna påverkar studenternas lärande och professionella utveckling.

Forskare