This page in English

Mats Landqvist

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWF0cy5sYW5kcXZpc3Q7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F3142

Mats Landqvist

Om Mats Landqvist

Mats Landqvist är professor i retorik med inriktning mot kriskommunikation. Hans forskning rör kommunikativa strategier i olika verksamheter, som vården, polisen och politiskt aktiva grupper, med fokus på kommunikationens roll i sociala processer. Projekten har behandlat språkets roll i mötet mellan experter och medborgare, särskilt i fråga om bemötande och diskriminering, kunskapsproduktion och debatt. De har också fokuserat aktivisters språkpolitik och diskussioner i sociala medier om benämningar på diskriminerade grupper, främst inom områdena hbtq, rasism och funktionalitet. Andra projekt har handlat om kommunikation inom området vård och hälsa, t.ex. krishanterande strategier i sjukvårdsrådgivning på telefon, och hälsolitteracitet, om hur expertkunskap och lekpersonskunskap om sjukdom hanteras i samtal med läkare och i diskussionstrådar online. Pågående forskning omfattar argumentation och social hållbarhet i miljökriser, ungdomars krismedvetenhet samt kommunikatörers yrkesroll.
 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Proceedings (redaktörskap) |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Proceedings (redaktörskap)

Samlingsverk (redaktör)