This page in English

Forskningsprojekt

Professionell kriskommunikation i praktiken - erfarenheter och lärdomar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Landqvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hur arbetade kommunernas kommunikatörer under coronopandemin? Vad lärde de sig som man kan ha nytta av i framtida kriser?

Av detta projekt framgår att vad som skilde sig från normalt främst var samarbete med andra yrken och med ideella organisationer i kommunen. Kommunikatörerna spred inte bara livsviktig information till medborgarna, utan vidarebefordrade även information och behov från medborgarna till andra nivåer. De använde kända redskap som kommunikationsplan och mejl, men utvecklade dem för den speciella och komplexa situationen. Kommunikatörerna lärde sig att ha ett skärpt perspektiv på framtida konsekvenser och samtidigt – och just därför – att stanna upp och reflektera.

I studien används medierad diskursanalys (nexusanalys) inte minst för att studera tidsaspekterna och komplexiteten. Legitimation Code Theory används för att analysera hur kommunikatörerna såg på de livsviktiga kunskaper som skulle spridas.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet