This page in English

Forskningsprojekt

Kriskommunikation vid höjd beredskap

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Landqvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet utforskar brett teorier, metoder och kommunikativ praxis som kan ge en bild av de nordiska ländernas krisberedskap, särskilt i fråga om offentlig dialog, beslutsfattares kommunikation, myndigheters strategier och professionella s.k. middle actors.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)