This page in English

Forskningsprojekt

Klimaträttvisa, argumentation och dialog: Experters och aktivisters kommunikation i sociala medier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Landqvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt är att utforska sociala mediers roll för att reflektera, främja och skapa jämlikhet i förhållande till en klimat- och miljöförändrande livssituation. Specifikt granskas hur klimat- och miljöexperters budskap och argument om klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald används i diskussioner i sociala medier om tre fall av exploatering av naturen i Sverige. Dessa tre fall väcker frågor om hur åtgärder för att minska klimatförändringarna relaterar till förlusten av biologisk mångfald och där frågor om rättvisa och ansvar väcks av olika aktörer. Genom fallanalys undersöker projektet hur argument från IPCC och svenska experter används och färdas genom olika diskussionstrådar på sociala medier för att rekontextualisera och skapa föreställningar om rättvisa och ansvar.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Frida Buhre, Uppsala universitet
  • Maria Dahlin, Södertörns högskola