This page in English

Forskningsprojekt

Kunskap, perspektiv och kris - Tiktok som arena för kommunikation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Landqvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet ska bidra till ökad förståelse för hur nätverksappen Tiktok används för att etablera dialog om händelser i omvärlden, företrädesvis kriser. Eftersom Tiktok är en av de absolut mest använda medierna, särskilt av ungdomar och unga vuxna, är vi intresserade av hur information om aktuella händelser sprids och kommenteras av användarna. Vilken bild skapas av exv klimatförändringar, slöjbränning i Iran och kriget i Ukraina i ett rekommendationsmedium som detta? Syftet är tvådelat: för det första att med retoriska och etnografiska metoder kartlägga principerna för kommunikation om viktiga händelser, och för det andra att undersöka möjligheterna för samhällets officiella aktörer (myndigheter) att nå ut och etablera kontakt med användarna. Just ungdomar har befunnits vara en svåråtkomlig målgrupp för samhällets kommunikationsstrategier, varför deras preferenser som målgrupp och deras egna sätt att kommunicera blir värdefulla parametrar i den delstudien.

Finansiärer

  • Örebro universitet