This page in English

Sarah Granberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302154

Rum: P1233

Sarah Granberg

Om Sarah Granberg

Sarah Granberg (1973), med. dr och leg. audionom, arbetar som lektor och forskare vid Örebro universitet och vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro. Hennes huvudinriktning i undervisning och forskning är främst audiologisk rehabilitering av vuxna samt evidensbaserad vård (EBP) och forskningsmetodik. Sarah har ett särskilt intresse för Person-Centrerad Audiologiskt Rehabilitering (PCAR) och hur man på olika sätt kan utveckla svensk hörselvård i denna riktning och har även externa uppdrag inom detta område. Hennes forskning rör f.n. hälsa och livskvalitet, äldre personer med kombinerad svår syn-och hörselnedsättning (dual-sensory loss, DSL), friskfaktorer i arbetslivet och vidareutvecklandet av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Sarah ingår i flera nationella- och internationella samarbetskonstellationer och har granskningsuppdrag åt flera vetenskapliga tidskrifter såsom BMJ Journal, Disability & Rehabilitation, International journal of Audiology, Ear and Hearing och Trends in Hearing.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Lundin, E. , Widén, S. , Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Granberg, S. (2020). Prevalence, diagnoses and rehabilitation services related to severe dual sensory loss (DSL) in older persons: a cross-sectional study based on medical records. International Journal of Audiology, 59 (12), 921-929.
Karlsson, E. , Mäki-Torkko, E. , Widén, S. , Gustafsson, J. , Manchaiah, V. , Mahomed-Asmail, F. , Swanepoel, D. W. , Yerraguntla, K. & et al. (2020). Validation of the Brief International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for hearing loss: an international multicentre study. International Journal of Audiology, 1-9.
Manchaiah, V. , Granberg, S. , Grover, V. , Saunders, G. H. & Ann Hall, D. (2019). Content validity and readability of patient-reported questionnaire instruments of hearing disability. International Journal of Audiology, 58 (9), 565-575.
Manchaiah, V. , Beukes, E. W. , Granberg, S. , Durisala, N. , Baguley, D. M. , Allen, P. M. & Andersson, G. (2018). Problems and Life Effects Experienced by Tinnitus Research Study Volunteers: An Exploratory Study Using the ICF Classification. Journal of american academy of audiology, 29 (10), 936-947.
Granberg, S. , Pronk, M. , Swanepoel, D. W. , Kramer, S. E. , Hagsten, H. , Hjaldahl, J. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF core sets for hearing loss project: Functioning and disability from the patient perspective. International Journal of Audiology, 53 (11), 777-786.
Danermark, B. , Granberg, S. , Kramer, S. E. , Selb, M. & Möller, C. (2013). The Creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss Using the International Classification of Functioning, Disability and Health. American Journal of Audiology, 22 (2), 323-328.
Jansson-Fröjmark, M. , Linton, S. J. , Flink, I. K. , Granberg, S. , Danermark, B. & Norell-Clarke, A. (2012). Cognitive-behavioral therapy for insomnia co-morbid with hearing impairment: a randomized controlled trial. Journal of clinical psychology in medical settings, 19 (2), 224-234.
Danermark, B. , Cieza, A. , Gangé, J. , Gimigliano, F. , Granberg, S. , Hickson, L. , Kramer, S. , McPherson, B. & et al. (2010). International classification of functioning, disability, and health core sets for hearing loss: A discussion paper and invitation. International Journal of Audiology, 49 (4), 256-262.
Granberg, S. , Danermark, B. & Gagné, J. (2010). The Development of ICF Core Sets for Hearing Loss. PERSPECTIVES ON AUDIOLOGY, 6 (1), 20-23.

Artiklar, forskningsöversikter

Granberg, S. , Dahlström, J. , Möller, C. , Kähäri, K. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. International Journal of Audiology, 53 (2), 65-76.
Granberg, S. , Möller, K. , Skagerstrand, Å. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). International Journal of Audiology, 53 (2), 77-87.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Granberg, S. (2015). Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Granberg, S. (2017). Functioning in adults with hearing loss. I: Vinaya Manchaiah, Berth Danermark, The experience of hearing loss: Journey through aural rehabilitation (ss. 17-28). New York, USA: Routledge.