This page in English

Sarah Granberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302154

Rum: P1233

Sarah Granberg

Om Sarah Granberg

Sarah Granberg (1973), med. dr och leg. audionom, arbetar som lektor och forskare vid Örebro universiet och Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro.

Undervisning

Sarah Granberg undervisar främst inom områdena audiologisk rehabilitering av vuxna, hälsa, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), evidensbaserad vård (EBP) och forskningsmetodik. Sarah har ett särskilt intresse för Person-Centrerad Audiologiskt Rehabilitering (PCAR) och hur man på olika sätt kan utveckla svensk hörselvård i denna riktning och har även externa uppdrag inom detta område.

Forskning

Sarah handleder för närvarande två doktorander. Hennes forskning rör arbetslivet i relation till hörselnedsättning, hälsa och livskvalitet, audiologisk rehabilitering av personer med grav hörselnedsättning, äldre personer med kombinerad svår syn-och hörselnedsättning (dual-sensory loss, DSL), och forskning inom området Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Sarah ingår i flera internationella samarbetskonstellationer inklusive Department of Speech & Hearing, Manipal College of Health Professions, Manipal Academy of Higher Education in Manipal i Karnataka, Indien; Department of Speech and Hearing Science, Lamar University i Texas, USA; Department of Speech-Language Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa; École d’optométrie, Université de Montréal, Kanada och Deparment of Psychology, University of Toronto Mississauga, Kanada; ICF Research Branch, Nottwil, Schweiz; Audiologi, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge. 

Granskningsuppdrag

Sarah har granskningsuppdrag åt flera vetenskapliga tidskrifter såsom BMJ Journal, Disability & Rehabilitation, International journal of Audiology, Ear and Hearing och Trends in Hearing. Hon har agerat bedömare vid halvtidsgranskning av ett avhandlingsarbete vid Karolinska Instituet (KI) där arbetet handlade om ICF inom allmänmedicin. Hon har dessutom agerat internationell examinator för en avhandling i Australien. Denna avhandling handlade om anhörigperspektivet vid vestibulära hälsotillstånd. 

Priser och utmärkelser

Sarah Granbergs avhandling "Functioning and Disability in adults with hearing loss: The preparatory studies in the ICF Core sets for Hearing loss project" mottog 2015 Arnbrinks Utmärkelse. Denna utmärkelse ges till en doktorsavhandling av hög kvalité inom hörselvetenskap/audiologi. Priset ges av Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse

Övrigt

Sarah Granberg har ett nära samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF) och är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller att hålla populärvetensakpliga föreläsningar som riktar sig till olika målgrupper för hennes forskning. Sarah har också givit flertalet populärvetenskapliga intervjuer i både radio och tidningar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Manchaiah, V. , Nisha, K. , Prabhu, P. , Granberg, S. , Karlsson, E. , Andersson, G. & Beukes, E. W. (2021). Examining the consequences of tinnitus using the multidimensional perspective. Acta Oto-Laryngologica.
Karlsson, E. , Mäki-Torkko, E. , Widén, S. , Gustafsson, J. , Manchaiah, V. , Mahomed-Asmail, F. , Swanepoel, D. W. , Yerraguntla, K. & et al. (2021). Validation of the Brief International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for hearing loss: an international multicentre study. International Journal of Audiology, 60 (6), 412-420.
Lundin, E. , Widén, S. , Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Granberg, S. (2020). Prevalence, diagnoses and rehabilitation services related to severe dual sensory loss (DSL) in older persons: a cross-sectional study based on medical records. International Journal of Audiology, 59 (12), 921-929.
Manchaiah, V. , Granberg, S. , Grover, V. , Saunders, G. H. & Ann Hall, D. (2019). Content validity and readability of patient-reported questionnaire instruments of hearing disability. International Journal of Audiology, 58 (9), 565-575.
Manchaiah, V. , Beukes, E. W. , Granberg, S. , Durisala, N. , Baguley, D. M. , Allen, P. M. & Andersson, G. (2018). Problems and Life Effects Experienced by Tinnitus Research Study Volunteers: An Exploratory Study Using the ICF Classification. Journal of american academy of audiology, 29 (10), 936-947.
Granberg, S. , Pronk, M. , Swanepoel, D. W. , Kramer, S. E. , Hagsten, H. , Hjaldahl, J. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF core sets for hearing loss project: Functioning and disability from the patient perspective. International Journal of Audiology, 53 (11), 777-786.
Danermark, B. , Granberg, S. , Kramer, S. E. , Selb, M. & Möller, C. (2013). The Creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss Using the International Classification of Functioning, Disability and Health. American Journal of Audiology, 22 (2), 323-328.
Jansson-Fröjmark, M. , Linton, S. J. , Flink, I. K. , Granberg, S. , Danermark, B. & Norell-Clarke, A. (2012). Cognitive-behavioral therapy for insomnia co-morbid with hearing impairment: a randomized controlled trial. Journal of clinical psychology in medical settings, 19 (2), 224-234.
Danermark, B. , Cieza, A. , Gangé, J. , Gimigliano, F. , Granberg, S. , Hickson, L. , Kramer, S. , McPherson, B. & et al. (2010). International classification of functioning, disability, and health core sets for hearing loss: A discussion paper and invitation. International Journal of Audiology, 49 (4), 256-262.
Granberg, S. , Danermark, B. & Gagné, J. (2010). The Development of ICF Core Sets for Hearing Loss. PERSPECTIVES ON AUDIOLOGY, 6 (1), 20-23.

Artiklar, forskningsöversikter

Granberg, S. , Dahlström, J. , Möller, C. , Kähäri, K. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. International Journal of Audiology, 53 (2), 65-76.
Granberg, S. , Möller, K. , Skagerstrand, Å. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). International Journal of Audiology, 53 (2), 77-87.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Granberg, S. (2015). Functioning and disability in adults with hearing loss: the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Granberg, S. (2017). Functioning in adults with hearing loss. I: Vinaya Manchaiah, Berth Danermark, The experience of hearing loss: Journey through aural rehabilitation (ss. 17-28). New York, USA: Routledge.