This page in English

Sarah Granberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: c2FyYWguZ3JhbmJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 019 302154

Rum: P1233

Sarah Granberg

Om Sarah Granberg

Sarah Granberg (1973), med. dr och leg. audionom, arbetar som lektor och forskare vid Örebro universiet och Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro.

Undervisning

Sarah Granberg undervisar främst inom områdena audiologisk rehabilitering av vuxna, hälsa, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), evidensbaserad vård (EBP) och forskningsmetodik. Sarah har ett särskilt intresse för Person-Centrerad Audiologiskt Rehabilitering (PCAR) och hur man på olika sätt kan utveckla svensk hörselvård i denna riktning och har även externa uppdrag inom detta område.

Forskning

Sarah handleder för närvarande två doktorander. Hennes forskning rör arbetslivet i relation till hörselnedsättning, hälsa och livskvalitet, audiologisk rehabilitering av personer med grav hörselnedsättning, äldre personer med kombinerad svår syn-och hörselnedsättning (dual-sensory loss, DSL), och forskning inom området Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Sarah ingår i flera internationella samarbetskonstellationer inklusive Department of Speech & Hearing, Manipal College of Health Professions, Manipal Academy of Higher Education in Manipal i Karnataka, Indien; Department of Speech and Hearing Science, Lamar University i Texas, USA; Department of Speech-Language Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa; École d’optométrie, Université de Montréal, Kanada och Deparment of Psychology, University of Toronto Mississauga, Kanada; ICF Research Branch, Nottwil, Schweiz; Audiologi, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge. 

Granskningsuppdrag

Sarah har granskningsuppdrag åt flera vetenskapliga tidskrifter såsom BMJ Journal, Disability & Rehabilitation, International journal of Audiology, Ear and Hearing och Trends in Hearing. Hon har agerat bedömare vid halvtidsgranskning av ett avhandlingsarbete vid Karolinska Instituet (KI) där arbetet handlade om ICF inom allmänmedicin. Hon har dessutom agerat internationell examinator för en avhandling i Australien. Denna avhandling handlade om anhörigperspektivet vid vestibulära hälsotillstånd. 

Priser och utmärkelser

Sarah Granbergs avhandling "Functioning and Disability in adults with hearing loss: The preparatory studies in the ICF Core sets for Hearing loss project" mottog 2015 Arnbrinks Utmärkelse. Denna utmärkelse ges till en doktorsavhandling av hög kvalité inom hörselvetenskap/audiologi. Priset ges av Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse

Övrigt

Sarah Granberg har ett nära samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF) och är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller att hålla populärvetenskapliga föreläsningar som riktar sig till olika målgrupper för hennes forskning. Sarah har också givit flertalet populärvetenskapliga intervjuer i både radio och tidningar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript