This page in English

Forskningsprojekt

Äldre med kombinerad svår hörsel och synnedsättning (dual sensory loss). Prevalens, etiologi och intervention

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Stephen Widen

Forskningsämne

Projektet syftade till att kartlägga förekomst hos äldre (mer än 65 år) med svår DSL i Örebro och Värmland. Kartläggningen skedde initialt genom registerstudier. När denna del var klar övergick projektet i intervention för att skapa bättre samordnad rehabilitering.

Projektet var en del av Elin Lundins licentiatarbete. 

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Örebro universitet