This page in English

Forskningsprojekt

ICF Core Sets for Hearing Loss

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sarah Granberg

Forskningsämne

Inom ramen för WHO:s klassificering av funktion och hälsa (ICF) utvecklas förkortade versioner för specifika diagnosgrupper i syfte att ta fram s.k. core sets för kliniskt bruk. I detta projekt tas core sets fram för hörselnedsättning. Arbetet sker efter noggranna mallar utvecklade av WHO. Deltagare från samtliga världsdelar ingår i projektet.