This page in English

Forskningsprojekt

Hörselnedsättning och sömnstörning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att öka vår kunskap om hur sömnsvårigheter sammanhänger med hörselproblem. Tidigare studier inom IHV har visat att personer med hörselnedsättning lider av sömnstörning i större utsträckning än personer utan hörselproblem. Resultatet kommer att förbättra hörselrehabiliteringen.

Forskare