This page in English

Forskningsprojekt

Rehabilitering och livskvalitet hos vuxna med grav hörselnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2020

Kontaktperson

Stephen Widen

Forskningsämne

Projektets syfte är att undersöka rehabiliteringsinsatser utifrån kvalitetsregistret för personer med grav hörselnedsättning. Bland annat fokuseras prediktorer för om patienten får utökad audiologisk rehabilitering, hörapparat eller cochleaimplantat.

Finansiärer

  • Habiliteringens forskningscentrum (HFC) Region Örebro Län
  • Hörselforskningsfonden

Samarbetspartners

  • Per-Inge Carlsson, Landstinget i Värmland