This page in English

Forskningsprojekt

Efterbehandling av gruvavfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mattias Bäckström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Utveckling av teknik och strategi för efterbehandling av deponier för historiskt avfall från sulfidmalmsbrytning. Test av reaktiva system och geologiska filter. Försök genomförs på laboratorium för att studera mekanismer för vittring av sulfidmalm. Laboratorieförsök kompletteras med installationer i pilot- och fullskala. Utvärdering görs också av utförda fullskaleåtgärder. Projektet syftar bland annat till stabilisering in situ, förändrad vittring genom tillsatser som förändrar den kemiska miljön i gruvdeponier och anaerob oxidation av sulfider med Fe(III) vid högt pH.

Bild på lakvatten

Surt lakvatten. Foto: Mattias Bäckström

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartners