This page in English

Forskningsprojekt

Effektbaserad strategi för identifiering och bedömning av potentiella hälsoeffekter av farliga organiska kemikalier i inomhusmiljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt syftar till att utveckla tillämpbara analytiska metoder för en förbättrad riskbedömning av kemikalier i inomhusluft.

För många luftburna ämnen saknas idag kunskap om förekomst och hälsoeffekter, och kunskapen är mycket bristfällig när det gäller ämnenas samverkande effekter, den så kallade cocktaileffekten.

Huvudfokus i projektet är att undersöka miljön i bilkupén, identifiera luftburna hälsofarliga ämnen och deras källor samt att få en ökad kunskap om ämnens toxiska mekanismer och samverkande effekter. Projektet kommer att använda ett batteri med in vitro-bioreportertester för en effektbaserad bedömning av luften i bilkupén och andra inomhus- samt utomhusmiljöer. Effektstyrd analys (EDA) där bioreportertesterna kombineras med högupplöst fraktionering och kemisk karakterisering kommer att användas i identifieringen av de ämnen som driver toxiciteten i bioreportertesterna.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners