This page in English

Forskningsprojekt

Analys av Totalt Organiskt Fluor (TOF) - Tidstrend slam

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Reningsverk har föreslagits vara en av de största källorna till fleromättade och perfluorerade alkylämnen (PFASs) i vattenmiljön. Nyligen genomförda studier har visat att ytterligare oidentifierade PFAS har använts och släppts ut årligen. Utsläpp av avloppsvatten från kommunala reningsverk (reningsverk) har föreslagits vara en betydande källa till PFASs i miljön. Inom reningsverken är sorption till avloppsslam är en viktig mekanism för avlägsnandet av PFAS från avloppsvattnet. I det aktuella projektet analyseras arkiverade slamprover från två reningsverk för perioden 2004 och 2015, vilka kan ge information om användningen av oidentifierade PFASs över tid. Eftersom slammet kan appliceras på jordbruksområdet som gödningsmedel, kommer resultaten av detta projekt också ge en uppfattning om hur mycket oidentifierade PFASs som kan komma in i miljön (grundvatten) eller längs näringskedjor (jordbruksprodukter) via slammet.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Naturvårdsverket

Samarbetspartners