This page in English

Forskningsprojekt

FN:s globala övervakning av PFAS i modersmjölk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är en del av FN:s globala övervakning som syftar till att samla in data om persistenta kemikalier på Stockholmskonventionslistan. Informationen behövs för att utvärdera konventionens effektivitet, dvs om halter av främst PFOS sjunker som ett resultat av FN:s miljöarbete.

Forskargrupper