This page in English

Forskningsprojekt

Analys av Totalt Organiskt Fluor (TOF) - Avlopp

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Reningsverk har föreslagits vara en av de största källorna till fleromättade och perfluoroalkyl ämnen (PFASs) för vattenmiljön. Nyligen genomförda studier har visat mer oidentifierade PFAS hade utnyttjats och släpps årligen. Informationen om frisläppandet av dessa oidentifierade PFAS och massbalansen av oidentifierade PFAS före och efter att ha fått olika reningsprocesser saknas. Mot bakgrund av detta syftar denna undersökning för att analysera hushållsavloppsvatten prover (inflödet, avloppsvatten, slam) för alla mätbara (kända) PFAS och total organiska (TOF) med hjälp av vätskekromatografi tandem masspektrometri (LC-MS/MS) och förbrännings jon kromatografi (CIC) tekniker, respektive. Resultaten från inflödet kan indikera hur mycket oidentifierade PFAS människor använder, medan resultaten från avloppsvattnet kan ge en uppskattning om hur mycket oidentifierade PFAS släpps ut i miljön.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Naturvårdsverket