This page in English

Forskningsprojekt

Har exponeringen för högfluorerade ämnen ökat för människor och miljön?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Per- och polyfluoroalkyl ämnen (PFASs) har producerats och använts i över 50 år i olika industriella och kommersiella tillämpningar. Sjunkande halter av PFOS och PFOA i människor har nyligen observerats vilket kan vara ett resultat av nationella och internationella regler och frivilliga utfasningar. Vår senaste undersökning visar dock en ökning av oidentifierade organiska fluorämnen.  Det är oklart om den totala exponeringen för människor och miljön för organiskt fluor (OF) har minskat eller om bevis tyder på ett skift till okända PFASs. Projektet syftar till att utveckla och mäta totalt OF (TOF) och PFASs i blod och avloppsslam från olika länder att svara på följande frågor: vad är den nuvarande exponering för oidentifierade PFAS; hur mycket släpps ut i miljön; varierar oidentifierade PFAS och deras källor regionalt och globalt; och vilka är de okänd PFASs.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas