Food & Health@ORU: Sensoriska aspekter på växtbaserade proteiner som del i livsmedelsprodukter och maträtter

31 maj 2024 08:45 – 09:30 Innovasalen, Labbet, campus Örebro, alternativt online (Zoom)

Mat och hälsa.

Välkommen till detta Food & Health@ORU-seminarium, där forskare vid Örebro universitet kommer att presentera några utmaningar och möjligheter när det gäller sensoriska aspekter på växtbaserade måltider.

Interventioner med syfte att främja en övergång från köttbaserade till växtbaserade måltider fokuserar ofta på att påverka konsumenternas val med hjälp av påståenden och information. De tenderar dock att få marginella och kortsiktiga resultat eftersom de når främst de som redan är intresserade av att ha en mer hållbar kost.

Offentliga riktlinjer och institutionella åtgärder som sensorisk kvalitet, tillgänglighet, standardalternativ kan skapa tydliga signaler och vara grundläggande för att förändra måltidsvanor på ett bredare och mer permanent sätt.

Forskare:

Moderator:

--

In English:

Food & Health @ ORU: Sensory aspects on plant-based protein as part of products and dishes – opportunities and challenges

Welcome to this Food and Health@ORU seminar, where researchers at Örebro University will present some challenges and opportunities regarding sensory aspects on plant-based meals.

Interventions aimed at promoting a shift from meat-based to plant-based meals often focus on influencing consumer choices using claims and information. However, they tend to have marginal and short-term results because they mainly reach those who are already interested in having a more sustainable diet.

Public guidelines and institutional measures such as sensory quality, accessibility, standard options can create clear signals and be fundamental to changing meal habits in a broader and more permanent way.

Researchers:

  • Åsa Öström, Professor of meal science.
  • Iuri Baptista, Postdoctoral Researcher at the School of Restaurant and Hotel Management.

Moderator:

Anmäl dig här / Please register here

Fysisk eller digital närvaro / Physical or digital attendance

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet för detta event under den tid som eventet pågår. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för eventet.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Lavinia Gunnarsson

Befattning: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lavinia Gunnarsson

E-post: bGF2aW5pYS5ndW5uYXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303715

Rum: E2251

Lavinia Gunnarsson