Genusvetenskap

Foto på två gigantiska pepparkaksformar som symboliserar en man och en kvinna.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser genusvetenskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar genusvetenskap.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde.

 • Sociological Abstracts
  Internationella referenser inom sociologi och näraliggande ämnesområden.
 • Communication & Mass Media Complete
  Referenser samt även ett stort antal tidskrifter i fulltext inom Medie- och kommunikationsvetenskap, retorik samt journalistik.
 • International Bibliography of the Social Sciences, IBSS
  Internationellt material inom samhällsvetenskap.
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Kvinnsam
  Svenska och utländska böcker och artiklar inom kvinn-, mans- och genusforskning. Från 1970–
 • GENA
  Göteborgs universitetsbiblioteks samling med vetenskapliga avhandlingar inom genusområdet.
 • JÄMDA
  Innehåller material om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare bemärkelse.
 • Mediearkivet
  Svenska dagstidningar och tidskrifter i fulltext. Varierande startår från ca 1990.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Använd databasen Libris för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Omkring 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin (NE) i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskriftsdatabasen UlrichsWeb ger Information om tidningar och tidskrifter. Använd till exempel databasen för att se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar (refereed).

Uppslagsböcker i ämnet

Nationalencyklopedin

 • KvinnSam
  Nationellt bibliotek för genusforskning
 • genus.se
  Nationella sekretariatet för genusforsknings huvudsakliga kommunikationskanal om forskning och kunskap om genus och jämställdhet.
 • Jämställ.nu
  Samverkansportal som samlar fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.
 • NIKK
  NIKK (Nordisk information för kunskap om kön), samlar in och förmedlar kunskap om politik, praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv.
 • GenPORT
  En internationell multidisciplinär användargemenskap där man arbetar för jämställdhet och kvalitet inom vetenskap, teknik och innovation.

Inledning/bakgrund

Litteratur, utöver tidigare forskning, som kan användas för att "leda in" läsaren i texten:

 • Antologier, debattböcker
 • Uppslagsverk
 • Artiklar i dagstidningar och tidskrifter
 • Webbsidor
 • Lagar och förarbeten
 • Statistik

Tidigare forskning   

Tidigare forskning och kunskapsläget inom området. 

 • Vetenskapliga artiklar med peer review
 • Avhandlingar
 • Böcker från akademiska förlag  

Teori

Litteratur som innehåller moderna eller klassiska teorier och begrepp. 

 • Böcker och artiklar som du kanske väljer i samråd med din handledare

Metod

Litteratur som beskriver den vetenskapliga metod du använder dig av i uppsatsen.   

 • Titta på kurslitteraturlistan
 • Tips finns ofta i studieguiden

Inspireras av andras uppsatser

 • Uppsök
  Sök svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.
 • DiVA
  Här finns många studentuppsatser i fulltext, bland annat från Örebro Universitet.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för genusvetenskap:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall