Hörselvetenskap/audiologi

Foto på två händer som håller i en hörapparat.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser hörselvetenskap/audiologi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar hörselvetenskap/audiologi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom hörselvetenskap/audiologi samlat.

Om du har en multidisciplinär frågeställning kan du behöva komplettera din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är även citeringsdatabaser vilket innebär att de innehåller information om hur en viss författare eller artikel blivit citerad.

Allmänna databaser

 • SwePub
  Ger dig möjlighet att söka referenser med vissa fulltextlänkar till artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. DiVA är en del av SwePub.
 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Avancerad sökning ger bra möjligheter att begränsa sökningen. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Läs mer på webbplatsen för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

 • CINAHL with Full Text 
  Omvårdnadsdatabas. Använd avgränsningar som Evidence-Based Practice, Randomized Controlled Trials och Meta-Analysis.
 • Cochrane
  Evidensbaserad medicin, randomiserade kontrollerade studier (RCT)
 • PubMed Clinical queries
  Sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar.
 • TRIP database
  Turning Research Into Practice är en sökmotor som samlar evidensbaserade resurser på internet.

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Clinical Key Student
  Clinical Key är en interaktiv lärplattform där du får tillgång till 300 e-böcker med klinisk inriktning samt bilder och filmer.
 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker och har över 5 000 titlar inom området omvårdnad. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Tidskrifter vid Örebro universitetsbibliotek

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskrifter vid Region Örebro län

Finns inte tidskriften du letar efter i universitetets lista så kan du testa att söka bland Region Örebro läns tidskrifter. Länkarna fungerar bara inom Region läns nätverk, men du har tillgång till tidskrifterna från Medicinska bibliotekets (Campus USÖ) datorer.

Kontrollera tidskriften via UlrichsWeb

UlrichsWeb är en tidskriftsdatabas som ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad/refereed.

Kontrollerade ämnesord

I de flesta medicinska och omvårdnadsvetenskapliga databaser har varje artikel taggats med ämnesord som beskriver innehållet i artikeln. Att söka med kontrollerade ämnesord kan därför ge färre och mer relevanta träffar. Oftast bygger du en sökning både med kontrollerade ämnesord och fritextord för att fånga in det område du är intresserad av.

I Cinahl kallas ämnesorden för Cinahl Headings, I PubMed och Medline MeSH-termer och i PsycInfo kallas ämnesorden för Thesaurus.

På Svensk MeSH hittar du översättning av alla MeSH-termer till svenska.

På sidan Termer för upplevelser och bemötande i olika former hittar du även en lista över ett antal ämnesord som kan vara en bra utgångspunkt när du söker efter artiklar om känslor, upplevelser och bemötande.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

text

Covidence

Om du skriver uppsats och ska göra en litteraturstudie kan du ta hjälp av Covidence. Programmet sorterar bort artikeldubbletter, underlättar gallringen och kan även användas för att få ut ett prismadiagram.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du är utanför campus-nätverket. Installera tillägget, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för hörselvetenskap/audiologi:

Ulrika Johansson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ulrika Johansson

E-post: dWxyaWthLmpvaGFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson