Campushälsan

På Campushälsan finns psykolog/beteendevetare på plats. Studenter kan få stöd och hjälp med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med studierna.

  • Campushälsan arbetar förebyggande och med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med dina studier.

  • Campushälsan kan ge dig råd och stöd om du behöver prata.

  • Campushälsan kan ge dig vägledning i hur din livsstil påverkar din hälsa.

På Campushälsan på plats på Universitetet finns beteendevetare/psykolog. Samtliga som arbetar på Campushälsan har tystnadsplikt.

Har du frågor, funderingar eller problem som rör din studiesituation och/eller din hälsa är du välkommen till Campushälsan. Alla besök är kostnadsfria.

Välkommen!
Personalen på Campushälsan Falck

Campushälsan Student drivs från 2021-10-01 av Falck som arbetar med hälsofrämjande insatser.

Hälsa och sjukvård

Vid behov av sjukvård hänvisar vi till "sjukvården" dvs. vårdcentral, jourmottagning eller sjukhus. Är du osäker på om dina bekymmer hör hemma hos oss eller om vart du ska vända dig, fråga gärna så kan vi hänvisa dig vidare i förekommande fall. Ring vår sjuksköterska som guidar dig vidare!