Lärarutbildning vid Örebro universitet

Hjälp för dig när livet händer

Det finns tillfällen i livet när det kan kännas bra att prata med någon utomstående. Vi har gjort en sammanställning över vart du kan vända dig när du behöver hjälp, vägledning eller bara en möjlighet att ventilera.


På campus finns det två stycken stilla rum dit nu kan gå för en stunds tystnad. Ibland är det allt som krävs för att landa och sedan kunna gå vidare. Dessa finns till för dig som student och för personal på universitet. 

Här är några tips för dig när livet händer:

 • Universitetskyrkan
  universitetskyrkan jobbar präst, pastor och diakonn och de anordnar en lång rad aktiviteter, möten och gudstjänster. Till universitetskyrkan kan du komma för att prata om allt; livsfrågor, tro, relationer, personliga problem, identitet, sorg, tankar kring studier. Varje termin hålls dessutom både föreläsningar och anordnas studiecirklar. 

 • Studievägledningen
  Om det inte går eller blir som du har tänkt eller planerat med studierna kan studievägledningen guida dig i allt som har med kurserna att göra. Under pandemitider kan du kontakta studievägledningen via telefon eller besöka deras mottagning i det digitala lärarrummet.

 • Psykologmottagningen
  Om tillvaron som student känns tung och svårbemästrad med till exempel oro, ångest, osäkerhet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och fobier. finns det möjlighet till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi På Örebro universitets psykologmottagning. Du träffar en psykolog som är i slutet av sin utbildning och arbetar under handledning av erfarna psykoterapeuter.

 • Campushälsan
  Campushälsan Student drivs av Feelgood som arbetar med hälsofrämjande insatser. På Campushälsan finns sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och beteendevetare. Studenter kan få stöd och hjälp med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med studierna.

 • Funka
  Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd.