Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarutbildningen

Två studenter sitter vid Krakafontänen

Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli, informerar om
en kompletterande utbildning för personer som utbildat sig till eller arbetat som lärare i ett annat land: Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Dessutom presenteras Martina Norling som är ny programansvarig för förskollärarprogrammet.

Lärarutbildningens kansli

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Sedan 2007 har Örebro universitet varit ett av sex lärosäten i landet som erbjuder en kompletterande utbildning för personer som utbildat sig till eller arbetat som lärare i ett annat land: Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Nu har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) följt upp lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som genomfört en sådan utbildning i rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning – personer med utländsk utbildning.

Rapporten visar att de som kompletterar till läraryrket i hög grad etablerar sig på arbetsmarknaden som lärare. Det tar dock något längre tid för personer som gått en kompletterande utbildning än för dem som läst en ordinarie lärarutbildning. Skillnaden i etablering mellan grupperna minskar däremot efter några år.

Vill du veta mer?

Läs mer om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Till rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning – personer med utländsk utbildning på UKÄ:s webbplats

/Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli

Förskollärarprogrammet

Ny programansvarig

Hej!

Jag heter Martina Norling. Under vårterminen 2021 kommer jag successivt med stöd av Marianne Skoog att överta rollen som programansvarig för förskollärarprogrammet. Jag ser fram emot min nya uppgift och hoppas på ett gott samarbete framöver.

En kort beskrivning om min bakgrund är att jag är utbildad förskollärare och har varit verksam som förskollärare i 17 år. Jag disputerade 2015 i ämnet didaktik med min avhandling Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga processer. Det gjorde jag vid Mälardalens högskola där jag också har varit lektor på förskollärarprogrammet. Mitt främsta forskningsintresse är språk, flerspråkighet samt läs- och skrivutveckling i social språkmiljö i förskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta Martina Norling på Örebro universitet

/Martina Norling, programansvarig för förskollärarprogrammet