Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en avslutad utländsk examen och vill arbeta som förskollärare eller lärare i Sverige? Här hittar du information om Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och en länk till ansökan.

Två glada studenter

Vad är Utländska lärares vidareutbildning, ULV?

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning där det ingår ett relevant undervisningsämne och/eller lärarförberedande kurser. Genom studier inom ULV kan du endera nå en svensk lärarexamen, eller så kompletterar du de delar som saknas för en svensk förskollärar- eller lärarlegitimation. En legitimation är grunden för en fast anställning som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Utbildningen inom Utländska lärares vidareutbildning omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra terminer vid heltidsstudier men varje deltagare har en individuell studieplan. Vid Örebro universitet ges utbildningen enbart vid campus Örebro och samordnas med den övriga lärarutbildningen.

Utbildningens innehåll

För samtliga studerande innehåller utbildningen kurser som fokuserar på frågor om:

  • Lärares uppdrag och arbete i den svenska förskolan eller skolan
  • Lagar och förordningar som styr förskolans och skolans verksamhet

Utöver detta skapas en individuell studieplan utifrån det eller de ämnen som behöver kompletteras. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansökan till Utländska lärares vidareutbildning

Nästa utbildningsstart för Utländska lärares vidareutbildning vid Örebro universitet är höstterminen 2021.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk utbildning som kan anses relevant för arbete som lärare i svensk skola. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande.

Observera att Örebro universitet bara erbjuder campusförlagd utbildning på heltid inom ULV.
Inga kurser ges på distans.

Vid stort antal sökande kommer ett urval att göras enligt följande prioriteringsordning:

1. Komplettering enligt Skolverkets kompletteringshänvisning

2. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen

3. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation

4. Annan avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare

5. Avslutad utländsk utbildning

Läs mer om regler för antagning:

Föreskrifter gällande behörighet och urval vid antagning av studenter till kompletterande lärar- och förskollärarutbildning; Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Örebro universitet

Länk till ansökan:

Ansökan och mer information om hur du ansöker hittar du på ULV:s nationella webbplats.

Universitet som erbjuder Utländska lärares vidareutbildning 

Utländska lärares vidareutbildning finns vid universiteten i Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar. Läs mer på ULV:s nationella webbplats.

 

Kontaktuppgifter

Susanne Sundquist, samordnare Utländska lärares vidareutbildning
Telefon: 019-30 30 00. Telefontid måndag och torsdag kl. 10:00-12:00. 
Rum: F2268

Lena Forsén, studievägledare
Telefon: 019-30 30 00. Telefontid måndag och torsdag kl 10:00-12:00
Rum: F2262

Erika Qvist, administratör
Telefon: 019-30 30 37
Rum: F2274

E-post
This is an email address

Andra webbplatser för dig med utländsk lärarexamen

Skolverket är den myndighet som ansvarar för förskollärar- och lärarlegitimation i Sverige. Läs mer om legitimation på Skolverkets webbsida. 

Vidareutbildning av lärare, VAL är en satsning för dig som redan arbetar som lärare men saknar en examen som ger dig legitimation. Läs mer på hemsidan Lärarutbildning.nu

Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Denna satsning vänder sig bland annat till dig med utländsk lärarexamen. Läs mer om Vägen till jobben för dig som lärare.