Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en avslutad utländsk examen och vill arbeta som förskollärare eller lärare i Sverige? Här hittar du mer information om Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Genom denna utbildning kan du komplettera dina tidigare studier och öka möjligheten till anställning i svensk förskola eller skola.

Två glada studenter

Ansökan till Utländska lärares vidareutbildning

Nästa utbildningsstart för Utländska lärares vidareutbildning vid Örebro universitet är höstterminen 2020. Ansökningsperioden inför höstterminen 2020 är öppen från mitten av mars tills mitten av april 2020. Det kommer då att finnas en länk till ansökan på denna sida.   

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk utbildning som kan anses relevant för en svensk lärarexamen. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande.

Vad är Utländska lärares vidareutbildning, ULV?

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning där det ingår ett relevant undervisningsämne och/eller lärarförberedande kurser. Genom studier inom ULV kan du endera nå en svensk lärarexamen, eller så kompletterar du de delar som saknas för en svensk förskollärar- eller lärarlegitimation. En legitimation är grunden för en fast anställning som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Utbildningen inom Utländska lärares vidareutbildning omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra terminer vid heltidsstudier men varje deltagare har en individuell studieplan. Vid Örebro universitet ges utbildningen enbart vid campus Örebro och samordnas med den reguljära lärarutbildningen.

Observera att Örebro universitet bara erbjuder campusförlagd utbildning inom ULV.
Inga kurser ges på distans.

Utbildningens innehåll

För samtliga studerande innehåller utbildningen kurser som fokuserar på frågor om:

  • lärares uppdrag och arbete i den svenska förskolan eller skolan
  • lagar och förordningar som styr förskolans och skolans verksamhet

Utöver detta skapas en individuell studieplan utifrån det eller de ämnen som behöver kompletteras. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Universitet som erbjuder Utländska lärares vidareutbildning 

Utländska lärares vidareutbildning finns vid universiteten i Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar.

För mer information om Utländska lärares vidareutbildning, besök gärna den nationella webbplatsen. 

Kontaktuppgifter

Susanne Sundquist, samordnare Utländska lärares vidareutbildning
Telefonnummer: 019-30 30 00. Telefontid måndag och torsdag kl. 10:00-12:00. 
Rum: F2268

E-post
This is an email address

Andra webbplatser för dig med utländsk lärarexamen

Skolverket är den myndighet som ansvarar för förskollärar- och lärarlegitimation i Sverige. Läs mer om legitimation på Skolverkets webbsida. 

Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Denna satsning vänder sig bland annat till dig med utländsk lärarexamen. Läs mer om Vägen till jobben för dig som lärare.