Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning? Vill du arbeta som lärare i Sverige? Då kan ULV – Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, passa dig. (Utbildningen hette tidigare Utländska lärares vidareutbildning.)

Student som blickar över axeln

Ansökan

Ansökan för utbildningsstart HT24 är stängd.


Vill du veta mer om ULV?

Kontakta oss!

Om utbildningen

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande utbildning. Genom studier inom ULV kan du nå en svensk ämneslärarexamen, eller så kompletterar du de delar som saknas för en svensk förskollärar- eller lärarlegitimation. Om du redan har fått legitimation kan du också utöka den med fler behörigheter.

För varje student skapas en individuell studieplan utifrån det, eller de ämnen som behöver kompletteras. För många studerande innehåller utbildningen kurser som fokuserar på frågor om lärares uppdrag och arbete i den svenska förskolan eller skolan.

Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra terminer vid heltidsstudier. I utbildningen ingår ofta verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att du vissa veckor bedriver dina studier på en skola eller förskola.

Vid Örebro universitet kan viss del av utbildningen ges på distans, men många kurser ges på campus i Örebro. Utbildningen samordnas med den övriga lärarutbildningen, vilket innebär att alla kurser går på heltid och att du läser tillsammans med lärarstudenter från andra program. 

Observera att kurslitteratur på engelska kan förekomma i alla ämnen.

På de gröna länkarna nedan kan du läsa mer om respektive inriktning:

Nedan hittar du mer information som är bra att ta del av inför din ansökan.

För behörighet krävs en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning om minst 2 år som kan anses relevant för arbete som lärare i svensk skola. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande.

Inget formellt behörighetskrav finns på förkunskaper i engelska. Observera att kurslitteratur på engelska ändå kan förekomma i alla ämnen. 

Vid fler sökande än platser kommer urval att göras enligt följande prioriteringsordning:

1. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen

2. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation

3. Annan avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare inom följande ämnen: biologi, kemi, naturkunskap eller matematik.

4. Avslutad utländsk utbildning

Läs mer om regler för antagning:

Föreskrift Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV); behörighet och urval vid antagning av studenter till kompletterande lärar- och förskollärarutbildning

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning finns vid universiteten i Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar. Läs mer på ULV:s nationella webbplats.

Skolverket är den myndighet som ansvarar för förskollärar- och lärarlegitimation i Sverige. Läs mer om legitimation på Skolverkets webbsida. 

Vidareutbildning av lärare, VAL är en satsning för dig som redan arbetar som lärare men saknar en examen som ger dig legitimation. Läs mer på hemsidan Lärarutbildning.nu

Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Denna satsning vänder sig bland annat till dig med utländsk lärarexamen. Läs mer om Vägen till jobben för dig som lärare. 

Namam Marif.

Namam blev behörig lärare genom ULV: "Det är en trygghet"

Namam Marif kompletterade sin lärarutbildning från Irak genom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) vid Örebro universitet. Nu har hon både svensk lärarlegitimation och fast jobb.

Baraa Chibli

Baraa från Syrien har tagit sin examen

Våga fråga när du inte förstår, lär dig det svenska skolsystemet och gör ditt bästa!
Det är tre råd som Baraa Chibli vill skicka till blivande ULV-studenter när han nu har avslutat sina studier vid Örebro universitet.