Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning? Vill du arbeta som lärare i Sverige? Då kan ULV – Utländska lärares vidareutbildning, passa dig.

Student som blickar över axeln

Antagning till ULV vid Örebro universitet sker till varje hösttermin.

Ansökan till höstterminen 2023 är nu stängd.

Om utbildningen

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande utbildning. Genom studier inom ULV kan du nå en svensk ämneslärarexamen, eller så kompletterar du de delar som saknas för en svensk förskollärar- eller lärarlegitimation. Om du redan har fått legitimation kan du också utöka den med fler behörigheter.

För varje student skapas en individuell studieplan utifrån det, eller de ämnen som behöver kompletteras. För många studerande innehåller utbildningen kurser som fokuserar på frågor om lärares uppdrag och arbete i den svenska förskolan eller skolan.

Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng vilket motsvarar fyra terminer vid heltidsstudier. I utbildningen ingår ofta verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att du vissa veckor bedriver dina studier på en skola eller förskola.

Vid Örebro universitet kan viss del av utbildningen ges på distans, men många kurser ges på campus i Örebro. Utbildningen samordnas med den övriga lärarutbildningen, vilket innebär att alla kurser går på heltid och att du läser tillsammans med lärarstudenter från andra program. 

Observera att kurslitteratur på engelska kan förekomma i alla ämnen.

På de gröna länkarna nedan kan du läsa mer om respektive inriktning:

Nedan hittar du mer information som är bra att ta del av inför din ansökan och kontaktinformation till våra vägledare.

För behörighet krävs en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning om minst 2 år som kan anses relevant för arbete som lärare i svensk skola. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande.

Inget formellt behörighetkrav finns på förkunskaper i engelska. Observera att kurslitteratur på engelska ändå kan förekomma i alla ämnen. 

Vid fler sökande än platser kommer urval att göras enligt följande prioriteringsordning:

1. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen

2. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation

3. Annan avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare inom följande ämnen: biologi, kemi, naturkunskap eller matematik.

4. Avslutad utländsk utbildning

Läs mer om regler för antagning:

Föreskrifter gällande behörighet och urval vid antagning av studenter till kompletterande lärar- och förskollärarutbildning; Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Örebro universitet.

Du kan kontakta oss på olika sätt:

Via e-post: This is an email address 

Via telefon: Telefontider studievägledning: måndag och torsdag kl. 10.00-12.00.
Telefon 019-30 30 00 (växeln). Be att få tala med studievägledare för ULV på Lärarutbildningens kansli.

Boka tid med en studievägledare: Du kan boka tid med studievägledare via vårt webbformulär. Länk till formuläret.

 

Utländska lärares vidareutbildning finns vid universiteten i Örebro, Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå och Malmö. Stockholms universitet har ett nationellt samordningsansvar. Läs mer på ULV:s nationella webbplats.

Skolverket är den myndighet som ansvarar för förskollärar- och lärarlegitimation i Sverige. Läs mer om legitimation på Skolverkets webbsida. 

Vidareutbildning av lärare, VAL är en satsning för dig som redan arbetar som lärare men saknar en examen som ger dig legitimation. Läs mer på hemsidan Lärarutbildning.nu

Vägen till jobben är en satsning för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner, landsting och regioner. Denna satsning vänder sig bland annat till dig med utländsk lärarexamen. Läs mer om Vägen till jobben för dig som lärare. 

Bild på Gulalah

Gulalah från Irak kompletterar till lärare

Gulalah har tidigare arbetat som lärare i Irak där hon undervisade i matematik. Tiden som lärare där var en av anledningarna till att hon sökte in till ULV (utländska lärares vidareutbildning). Hon ser dock stora skillnader i framför allt synen på läraren i klassrummet.

-Under min skoltid så var det verkligen läraren som bestämde. Vi elever skulle sitta still och vara tysta. Så är det inte här i Sverige. Här får eleverna vara med och påverka och vara delaktiga i undervisningen, berättar hon. Och till skillnad från Sverige så gick vi i skolan sex dagar i veckan, men inte hela dagar. Det varierade mellan förmiddag och eftermiddag.

 

Fick tips av kompis att söka till ULV

Med en akademisk examen i juridik kom Gulalah till Sverige från Irak för 15 år sedan. I Irak hade hon siktet inställt på att bli advokat eller att arbeta som revisor. Väl här i Sverige tog yrkeslivet en annan bana. Hon har bland annat arbetat som barnskötare och resurs på förskolor innan hon till slut hittade ULV.

- Jag träffade många olika personer innan jag sökte till ULV. Det var en kompis som tipsade mig om utbildningen och jag har inte ångrat det en sekund, säger Gulalah.

 

Hon tar lärarexamen vid årsskiftet

Just nu läser Gulalah näst sista terminen och hon tar examen vid årsskiftet. Hon kommer då få en lärarexamen om 210 högskolepoäng, med inriktning mot grundskolans tidigare år. Under hösten kommer hennes studier till största del bestå av att skriva ett självständigt arbete.

-Det som har varit väldigt givande med ULV är att alla kan förstå varandra, eftersom vi alla har utländsk bakgrund. Det kan däremot vara svårt att uttrycka alla sina kunskaper på svenska, men man lär sig, säger Gulalah.

En stor fördel med Gulalahs bakgrund är hennes språkkunskaper. Hon har därigenom möjlighet att förstå barn som talar arabiska och kurdiska.

-Det kan vara bra att kunna höra vad barnen säger till varandra när de tror att ingen hör. Dessutom kan det vara enklare för mig att nå fram till dem eftersom jag kan prata deras språk, förklarar Gulalah.

Bild på Baraa Chibli

Baraa från Syrien har tagit sin examen

Baraa Chibli tog sin examen i februari och väntar nu på att få sin lärarlegitimation från Skolverket. Innan han flyttade till Örebro jobbade han i Olofströms kommun som resurs inom skolan. Det var också i Olofström som han läste svenska som andra språk på Komvux när han kom till Sverige från Syrien i slutet av 2014.

- Jag har jobbat som lärare i matematik i tolv år i Kuwait och två år som resurs på universitet. Så när jag kom till Sverige var det självklart för mig att bli lärare även här. Jag har alltid vetat att jag vill bli lärare, berättar Baraa.

Mer information om ULV behövs

Baraa menar att det var svårt att hitta information om ULV. Han önskar att det fanns mer information och att fler i hans situation visste om denna möjlighet till en svensk lärarlegitimation. Baraa fick själv tips om utbildningen av en kompis. Det är han väldigt glad för idag.

Dock upplever Baraa att det är stora skillnader mellan de olika skolsystemen. I Kuwait är det nästan bara lärarledda lektioner och eleverna har väldigt lite – eller inget – inflytande över undervisningen.

- Här i Sverige är det nästan tvärtom! Eleverna får verkligen komma till tals och ibland även leda delar av lektionen. Det ser jag som den största skillnaden, säger Baraa.

Kunskap om svenska skolsystemet är centralt

Baraa har skaffat sig kunskap om det svenska skolsystemet på flera olika sätt. Han har dels arbetat inom skolan och har därför egen erfarenhet, dels pratat med vänner och bekanta för att skapa sig en bättre uppfattning.

- Det är väldigt viktigt att lära sig om det svenska skolsystemet. Denna kunskap är extra viktig för oss som gått i skola och utbildat oss i andra länder än Sverige, förklarar Baara.

Baraa lyfter även fram vikten av att skapa goda relationer i rollen som lärare. Goda relationer främjar lärandet och bör finnas både mellan elev och lärare men också mellan elever. Han ser fram emot att få börja jobba som lärare nu när han är klar med sin ULV-utbildning.

- Vägen är inte lätt, men det är bara att fortsätta kämpa, avslutar Baraa Chibli.