Lärarutbildning vid Örebro universitet

Student

Här finner du som är student material du behöver för att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Under "Kurser och VFU-schema" kan du hämta dokument som rör din kurs, t ex bedömningsunderlag.

I "Lärarutbildningsverktyget LUV" kan du behöva hämta/lägga in uppgifter.

Se länkar nedan.

En bok och en penna på ett bord

Kurser och VFU-schema

Här finns kursinformation: "Underlag för bedömning av VFU", "Infoblad" m.m.

Övningsskola/Övningsförskola eller ej?

Är du osäker på om du gör din VFU i en övningsskola/övningsförskola? Kontakta VFU-handläggarna för mer information om din situation:  This is an email address