Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Utbildningen ger dig ingenjörskunskaper i kombination med ekonomi, organisation och ledning. Du förbereds för arbete som kräver både tekniskt kunnande och kompetens inom företagsekonomi, projektstyrning samt produktions- och kvalitetsutveckling.

Studenter uppradade i en lärosal.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Basen i utbildningen är maskinteknik, ett brett teknikområde som ger dig förståelse för produkter och utvecklingsprocesser.

Exempel på sådant du kommer att läsa är mekanik, hållfasthetslära, solidmodellering och ritteknik, konstruktionsmaterial, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, produktionsteknik och lean, energiteknik, ledning och styrning av processer, konstruktionsteknik samt produktutveckling. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt. Att lära sig verktyg och metoder för projektstyrning, samt att få tillfälle att praktisera dessa, är en väsentlig del i utbildningen.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Industriell ekonomi, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers studier. Varje termin är indelad i två läsperioder och under varje läsperiod studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Solidmodellering och ritteknik, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp. Under första terminen läser studenterna även kursen Ingenjörsmetodik M, 7,5 hp.

Under utbildningens sista år är några av kurserna valbara. Studenter som avser att läsa vidare på masterprogram, där fördjupade matematikkunskaper ofta är ett krav, kan välja matematikkurser, upp till totalt 30 hp matematik. Under första läsperioden väljs antingen Juridik för företagande, 7,5 hp eller Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp. Under tredje läsperioden väljs Kvalitetsutveckling II eller Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 hp.

Ytterligare val som studenten gör för att profilera sin utbildning under sista året är i läsperiod två där studenten väljer en valfri kurs om 7,5 hp inom maskinteknik med beteckning G1F eller högre.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gunnar Bystedt

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera.

Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. Utbildningen i kombination med yrkeserfarenhet kan också leda till arbete som projektledare eller andra ledande roller. Många ingenjörer anställs också i konsultföretag.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Anna Wärn

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address