Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop, 180 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla din egen profil inom jazz- och pop/rockfältet. Under ledning av erfarna lärare på högsta nivå deltar du i en kreativ miljö, där fokus ligger på din egen utveckling som musiker och musikskapare.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, kammarmusik och musikproduktion.

Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar, där tyngdpunkten ligger på utveckling av ditt huvudinstrumentspel och ensemblespelande. Lärarna tillhör eliten av landets jazz- och rockmusiker och de har alla ett starkt pedagogiskt intresse för att hjälpa dig i din utveckling. Musikhögskolan har dessutom samarbeten med bl.a. Norrbotten Big Band, samt regelbundna clinics med gästande artister och lärare.

Utbildningen består av kurser i ensemble och instrument, gehör och arrangering/komposition, jazz- och rockhistoria, entreprenörskap samt konstnärlig forskningsförberedelse. Upplägget med olika ensembleblock ger en genremässig bredd under den första delen av utbildningens första terminer, och utgår i den senare delen mer ifrån ditt eget skapande. Detta sker bl.a. i form av studioprojekt, ensembleblock med egna kompositioner samt en examenskonsert i årskurs tre. I årskurs tre får du även samarbeta med verksamma artister inom jazz- och pop/rockfältet, för att gemensamt arbeta fram nya versioner på deras låtar.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp, där du gör ett eget konstnärligt forskningsprojekt som resulterar i en klingande produktion och en skriftlig reflektion. Dessutom kan du forma delar av utbildningen efter eget intresse genom valbara kurser. Du ges även möjlighet till utbytesstudier en eller två terminer. Vi tar emot studenter på följande instrument: bas, elgitarr, piano, träblås, brass, sång och trumset.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop, 180 hp

Under utbildningen läser du generellt två kärnkurser parallellt per termin, Jazz och Pop (I-VI) som är inriktade mot musikalisk gestaltning och Verktyg i Jazz och Pop (I-V) där du arbetar du med färdigheter och verktyg som stöder det praktiska musicerandet.
Gestaltningskurserna innehåller undervisning på ditt huvudinstrument samt två ensembleblock inom jazz- och pop/rockfältet, block som redovisas i konsertform. Du har även gemensamma instrumentlektioner, konstnärligt diskussionsforum, scenisk kommunikation samt terminskonsert.
Termin 1 inleds och avslutas med ensemblespelveckor, som övergår i ett konsertprojekt. Verktygskurserna bygger främst på undervisning i musikteori och gehörslära. Den första terminen arbetar du även med instuderingsteknik, puls och polyrytmik samt IT och notskrivning.
Under termin 2 läser du musikhistoria (inriktad mot jazz, pop och rock) samt puls och ljudteknik.
Termin 3 och 4 är indelade på liknande sätt som de första två, med skillnaden att du här också kan välja valfria kurser på 7,5 hp ur kurskatalogen. Gestaltningskurserna utgår ifrån huvudinstrument och ensembleblock samt ett studioprojekt i termin fyra. Verktygskurserna innehåller, utöver musikteori, delkurser med fokus på entreprenörskap och marknadsföring samt ensemblepsykologi.
I termin 5 utgår kurserna mer ifrån ditt eget skapande, med undervisning i komposition och arrangering i verktygskursen. De egna kompositionerna används och anpassas sen för ensemblen i gestaltningskursen, där du även gör ett ”Meet the artist” projekt med framstående jazz/popartister. Du läser även kursen Konstnärlig forskningsförberedelse, som tränar dig inför det självständiga arbetet.
Termin 6 utgår till stor del ifrån det självständiga arbetet på 15 hp, ett konstnärligt forskningsprojekt som består av en skriftlig och en klingande del. Under gestaltningskursen har du undervisning på ditt huvudinstrument, samt utformar och genomför en examenskonsert. Du har även här 7,5 hp till valfri kurs.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 16

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Hans Balstedt

Anmälningskod ORU-49207

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen ger goda förutsättningar för att kunna arbeta professionellt som musiker, till exempel som soloartist, ackompanjatör, kapellmästare eller i olika ensembler och grupper.
Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier, till exempel studier på avancerad nivå inom musikområdet; masterutbildningar, kurser på avancerad nivå m.m.
Redan under studietiden har du stora möjligheter till kontakt med framtida arbetsgivare, till exempel jazzklubbar i närområdet, gästande artister, storband samt studenter från de andra inriktningarna; kompositörer, kammarmusiker samt musikproducenter.

Lärare inom inriktning Jazz och pop

Hans Balstedt (musikteori, elgitarr)
Sven Berggren (trombon)
Stefan Bäcklund (elbas, ensemble, instuderingsteknik)
Pär Claesson (trumset)
Gunilla Törnfeldt (sång, ensemble)
Sebastien Dubé (kontrabas)
Maria Johansson Joesphsson (sång, scensk musikalisk gestaltning)
Peter Knudsen (piano) tjänstledig
Robert Nordmark (saxofon, ensemble)
Anders Nordquist (ensembleledning, ensemblepsykologi)
Efraim Törnfeldt (elgitarr, ensemble)
Thomas Törnheden (piano, ensemble)
Jakob Gudmundsson (trumpet)
Simon Schierup (världsmusik)
Sebastian Voegler (trumset)
Anders Ekman (digitala verktyg)
Johanna Levin (puls)
Louise Belchior (puls)

Här hittar du mer information om lärare inom musikalisk gestaltning

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Cornelia Arvidsson sjunger i en mikrofon.

”På Musikhögskolan fick jag tid att utveckla min konstnärlighet”

Cornelia Arvidsson är musiker och sångpedagog som också tagit lärarexamen och bland annat skrivit musik som nu är med i en dokumentärfilm. Det var under studietiden på det konstnärliga kandidatprogrammet i musikalisk gestaltning med inriktning mot jazz och rock som hon fick möjlighet att utveckla sitt konstnärskap.

Linn Rampeltin

Linn vill arbeta som frilansande musiker

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Jazz- och rockmusik?
Jag sökte eftersom jag vill arbeta som frilansande musiker och det var ett naturligt steg efter att ha pluggat musik på folkhögskola.

Örebro var inte mitt förstahandsval. Jag var väldigt sugen på att flytta till Malmö. När jag väl hade börjat här kände jag att jag verkligen hade hamnat rätt och valde att stanna kvar. På andra musikhögskolor behöver man ofta välja mellan antingen jazz eller rock, men på Örebro universitet får jag utbildning i båda genrerna och fler därtill. Jag är en genrebred musiker och vill att min utbildning ska återspegla det. 

Vad är det bästa med ditt program?
Här får jag själv i mångt och mycket forma min utbildning och min konstnärlighet. Jag får läsa roliga och relevanta kurser, men har också tid till att öva och repetera. Det finns alltid övningsrum och ensemblesalar tillgängliga och vi har tillgång till lokalerna 24 timmar om dygnet. Jag får träffa en massa andra musiker och det är lätt att dra igång egna projekt utanför utbildningen. Dessutom har vi regelbundet etablerade musiker som gästlärare vilket är superkul och lärorikt.  

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Sammanhållning, möjligheter, vackert

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag tycket det är väldigt härligt. Man kan välja om man vill vara aktiv och engagera sig i mycket eller om man helst vill ta det lugnt och hänga med på saker då och då. Jag gillar att Musikhögskolan i Örebro ligger på campus tillsammans med andra utbildningar, så att man kan lära känna studenter från andra utbildningar. Qultura – som är Musikhögskolans kårsektion har en bra och rolig introduktion där man får chans att lära känna nya kompisar redan första veckan av utbildningen. Det finns många roliga studentföreningar man kan engagera sig i – jag är själv aktiv i föreningen Örebrospexet som sätter upp föreställningar varje vår.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att försöka arbeta som frilansande musiker. Troligtvis kommer jag också att plugga vidare och läsa KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) som gör att jag kan arbeta som musiklärare. Jag tror att det passar bra för mig att försöka ha ett fast jobb, kombinerat med att jobba med min egen kreativitet och konstnärlighet i form av frilansande!

Tips till blivande studenter?
Våga dra igång projekt och spela med folk. Du lär dig så himla mycket på att bara få spela. Gör programöverskridande samarbeten. Ta tillvara på att det finns många studenter här med olika kompetenser - musikproducenter, kompositörer, teaterpedagoger och många spelsugna musiker i olika genrer. Gör inte vad du tror att andra vill att du ska göra, våga vara konstnärlig på ditt sätt.