Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla din egen profil inom jazz- och popfältet. Under ledning av erfarna lärare på högsta nivå deltar du i en kreativ miljö, där fokus ligger på din egen utveckling som musiker och musikskapare.

Fem musiker spelar olika instrument

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, kammarmusik och musikproduktion.

På jazz och pop-inriktningen har du din utgångspunkt i din egen konstnärliga profil som samverkar med fördjupade projektstudier i ensembleform. Du studerar och coachas i dessa båda delar parallellt i ett antal projekt med vissa givna ramar och mål där stort utrymme ges för utveckling av ditt eget konstnärliga uttryck. Genrebredden i utbildningen präglas av mångfald och en mångfacetterad fördjupning inom en rad olika musikstilar där varje undervisande ensemblelärare är specialist inom sitt område. Samtliga lärare är även professionella musiker. Publikmöten i samband med de många konserterna är en återkommande del och en viktig motor i studierna.

Utbildningen befinner sig i en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar. Samarbetet med musikproduktionsutbildningen är unikt bland landets musikhögskolor och innefattar spännande inspelningsprojekt i Musikhögskolans fantastiska studio och konsertprojekt inför livepublik. Komposition/arrangering är delar i utbildningen som förstärker din roll som konstnärlig ledare och som fördjupar och breddar dina konstnärliga uttrycksmöjligheter. Stor vikt läggs på förmåga att driva egna projekt och vid entreprenörskap och branschkunskap.

Jazz och pop-inriktningen ger spännande och återkommande möjligheter till kontakter med det professionella musiklivet, bland annat via Musikhögskolans samarbete med Norrbotten Big Band, festivalen Live@Heart och jazzklubben Örebro Jazz & Beyond. Chans till utbytesstudier ges under åk 2.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz och pop, 180 hp

Utbildningen innefattar både delar med ett tydligt fokus på den egna kreativa konstnärliga utvecklingen och skapandet, såväl som delar som ger fördjupade teoretiska, tekniska kunskaper och färdigheter. Dessa delar ges lika stort utrymme och möjlighet till utveckling och knyts samman i olika projekt.
Undervisningen bedrivs genom enskilda lektioner/enskild handledning, ensembleundervisning, seminarier, föreläsningar och clinics/workshops med musiker, kompositörer, producenter och personer från musikbranschen med professionell och aktuell kompetens.
Studenter ska vid examen ha nått en hög konstnärlig nivå och vara väl rustade som musiker i svensk och internationell musikbransch med god kännedom om både sina egna och branschens möjligheter.
Huvudinstrument/sång och Ensemble
Gestaltningskurserna Jazz och pop I-VI (termin 1-6) innehåller individuella och gemensamma huvudinstrument-/sånglektioner som kan synkas med aktuellt ensembleblock/-projekt, men också profileras med annat innehåll, specifikt inriktat mot det aktuella instrumentet/sång, andra genrer, tekniker och projekt. Kursen Jazz och pop VI (termin 6) avslutas med en examenskonsert.
Utöver huvudinstrument/sång infattar gestaltningskurserna Jazz och pop I-IV (termin 1-4) undervisning i två ensembleblock i resp kurs. Ensembleblocken innefattar olika stilar inom jazz- och popfältet, exempelvis swing och indiepop, liksom brasilianska och latinamerikanska musikstilar samt genrer inom världsmusikområdet. Dessutom ingår ett ensembleblock med musik av studenterna själva och ett studioprojekt. Ensembleblocken redovisas via konsert eller studioinspelning. Strukturen och progressionen i ensembledelen i utbildningen bygger på tydlig fördjupning inom ramen för mångfald. Lärare från andra kulturer och med engelska som undervisningsspråk är normalt förekommande, i synnerhet inom de brasilianska och latininriktade ensembleblocken liksom världsmusikfältet.
Utöver ensembleblocken innefattar kurserna Jazz och pop I-IV (termin 1-4) en terminskonsert där studenterna självständigt arbetar fram repertoaren. Scenisk musikalisk gestaltning ingår som en del i terminskonserterna.
I kursen Jazz och pop V (termin 5) ingår vid två tillfällen projektet ”Meet the Artist” där studenterna får träffa och samarbeta med en musiker/artist under några dagar. ”Meet the Artist” avslutas med en konsert med den aktuella artisten tillsammans med studenterna i kursen.
Möjlighet att regelbundet spela storband finns via Musikhögskolans storband.
Satslära/gehörslära, komposition/arrangering
Den musikteoretiska delen av utbildningen, som finns i kurserna Verktyg i Jazz och pop I-V (termin 1-5), ligger nära den gestaltande delen av utbildningen och är delvis praktiskt inriktad med eget skapande som utgångspunkt. Verktyg i Jazz och pop I (termin 1) utgår i hög grad från improvisation i gehörsläran och från komposition i satsläran. Verktyg i Jazz och pop IV (termin 4) är en arrangeringsinriktad kurs där studenterna arrangerar för stråkkvartett alternativt för blås- eller vokalgrupp med komp. Verktyg i Jazz och pop V (termin 5) är en kompositionsinriktad kurs där studenterna komponerar musik inför ett ensembleblock.
Övriga delar i utbildningen
Branschkunskap: entreprenöriellt förhållningssätt, målstyrning, musikbranschens organisation, juridik‚ ekonomi‚ eget företagande, presentationsteknik.
Musikhistoria.
Konsertprojekt med studenter från andra utbildningar
Puls – polyrytmik/polymetrik, timing och frasering.
Instuderingsteknik.
IT och musik. Notation i notskrivningsprogram.
Ljudteknik.
Ensemblepsykologi.
Fritt valda kurser inkl ev biinstrument.
Konstnärligt diskussionsforum. Tillsammans med studenter från övriga inriktningar inom konstnärliga kandidatprogrammmet.
Konstnärlig forskningsförberedelse.
Självständigt konstnärligt kandidatarbete, under sista terminen (termin 6). Arbetet innefattar en skriftlig del och en klingande del.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 16

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Hans Balstedt

Anmälningskod ORU-49403

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen ger goda förutsättningar för att kunna arbeta professionellt som musiker, till exempel som soloartist, ackompanjatör, kapellmästare eller i olika ensembler och grupper.
Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier, till exempel studier på avancerad nivå inom musikområdet; masterutbildningar, kurser på avancerad nivå m.m.
Redan under studietiden har du stora möjligheter till kontakt med framtida arbetsgivare, till exempel jazzklubbar i närområdet, gästande artister, storband samt studenter från de andra inriktningarna; kompositörer, kammarmusiker samt musikproducenter.

Lärare inom inriktning Jazz och pop

Hans Balstedt (musikteori, elgitarr)
Sven Berggren (trombon)
Stefan Bäcklund (elbas, ensemble, instuderingsteknik)
Pär Claesson (trumset)
Gunilla Törnfeldt (sång, ensemble)
Sebastien Dubé (kontrabas)
Maria Johansson Josephsson (sång, scensk musikalisk gestaltning)
Peter Knudsen (piano) tjänstledig
Robert Nordmark (saxofon, ensemble)
Anders Nordquist (ensembleledning, ensemblepsykologi)
Efraim Törnfeldt (elgitarr, ensemble)
Thomas Törnheden (piano, ensemble)
Jakob Gudmundsson (trumpet)
Simon Schierup (världsmusik)
Sebastian Voegler (trumset)
Anders Ekman (digitala verktyg)
Johanna Levin (puls)
Louise Belchior (puls)

Här hittar du mer information om lärare inom musikalisk gestaltning

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.mh@oru.se

Musikhögskolans samarbete med Norrbotten Big Band

Musikhögskolan har sedan ett antal år ett unikt samarbete med ett av världens allra främsta storband – Norrbotten Big Band. Samarbetet utgår från regelbundna workshops/clinics med storbandets musiker och föreläsningar/seminarier med Norrbotten BB-aktuella kompositörer. Musikhögskolans kompositionsstudenter ges dessutom möjlighet att komponera för Norrbotten Big Band och jazz/pop-studenter ges chans att spela och repetera både med storbandets olika sektioner såväl som med hela Norrbotten Big Band. 

Under hösten -22 genomförde Musikhögskolan, tillsammans med Norrbotten Big Band och jazzklubben Örebro Jazz & Beyond, ett symposium med titeln ”Morgondagens Storband”. Symposiet innefattade bland annat spännande presentationer av ny storbandsmusik signerad Genevieve Artadi och Ann-Sofi Söderkvist samt ett flertal workshops.

Cornelia Arvidsson sjunger i en mikrofon.

”På Musikhögskolan fick jag tid att utveckla min konstnärlighet”

Cornelia Arvidsson är musiker och sångpedagog som också tagit lärarexamen och bland annat skrivit musik som nu är med i en dokumentärfilm. Det var under studietiden på det konstnärliga kandidatprogrammet i musikalisk gestaltning med inriktning mot jazz och rock som hon fick möjlighet att utveckla sitt konstnärskap.

Linn Rampeltin

Linn vill arbeta som frilansande musiker

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Jazz- och rockmusik?
Jag sökte eftersom jag vill arbeta som frilansande musiker och det var ett naturligt steg efter att ha pluggat musik på folkhögskola.

Örebro var inte mitt förstahandsval. Jag var väldigt sugen på att flytta till Malmö. När jag väl hade börjat här kände jag att jag verkligen hade hamnat rätt och valde att stanna kvar. På andra musikhögskolor behöver man ofta välja mellan antingen jazz eller rock, men på Örebro universitet får jag utbildning i båda genrerna och fler därtill. Jag är en genrebred musiker och vill att min utbildning ska återspegla det. 

Vad är det bästa med ditt program?
Här får jag själv i mångt och mycket forma min utbildning och min konstnärlighet. Jag får läsa roliga och relevanta kurser, men har också tid till att öva och repetera. Det finns alltid övningsrum och ensemblesalar tillgängliga och vi har tillgång till lokalerna 24 timmar om dygnet. Jag får träffa en massa andra musiker och det är lätt att dra igång egna projekt utanför utbildningen. Dessutom har vi regelbundet etablerade musiker som gästlärare vilket är superkul och lärorikt.  

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Sammanhållning, möjligheter, vackert

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag tycket det är väldigt härligt. Man kan välja om man vill vara aktiv och engagera sig i mycket eller om man helst vill ta det lugnt och hänga med på saker då och då. Jag gillar att Musikhögskolan i Örebro ligger på campus tillsammans med andra utbildningar, så att man kan lära känna studenter från andra utbildningar. Qultura – som är Musikhögskolans kårsektion har en bra och rolig introduktion där man får chans att lära känna nya kompisar redan första veckan av utbildningen. Det finns många roliga studentföreningar man kan engagera sig i – jag är själv aktiv i föreningen Örebrospexet som sätter upp föreställningar varje vår.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag planerar att försöka arbeta som frilansande musiker. Troligtvis kommer jag också att plugga vidare och läsa KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) som gör att jag kan arbeta som musiklärare. Jag tror att det passar bra för mig att försöka ha ett fast jobb, kombinerat med att jobba med min egen kreativitet och konstnärlighet i form av frilansande!

Tips till blivande studenter?
Våga dra igång projekt och spela med folk. Du lär dig så himla mycket på att bara få spela. Gör programöverskridande samarbeten. Ta tillvara på att det finns många studenter här med olika kompetenser - musikproducenter, kompositörer, teaterpedagoger och många spelsugna musiker i olika genrer. Gör inte vad du tror att andra vill att du ska göra, våga vara konstnärlig på ditt sätt.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.