Magisterprogram i strategisk kommunikation, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Programmet rustar dig för att bli en kritiskt tänkande kommunikationsspecialist i en mediemiljö som kräver bred kompetens inom innehållsproduktion, strategiskt berättande, och visuell design.

Några studenter i ett mötesrum.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap, retorik eller journalistik inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält och fokuserar på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål.

På programmet utvecklar du de färdigheter som krävs i en snabbt föränderlig medie- och kommunikationsindustri, som att bemästra strategiskt berättande, innehållsproduktion och visuell design; fördjupad förståelse för hur du använder webben och sociala medier i strategiska syften, liksom träning i lämpliga vetenskapliga praktiker, tydligt och effektivt skrivande och kritiskt tänkande. Programmet utgörs av två sammanhängande spår som löper över två terminer. Det ena är inriktat på forskning och kritiskt tänkande gällande organisationers kommunikation, och det andra på att utveckla en uppsättning kommunikativa färdigheter relaterade till ett professionellt yrkesliv.

Under den första terminen introduceras perspektiv på kommunikation och medier relaterade till nutida organisationers strategiska kommunikation i samhället liksom kritiska förhållningssätt. Du arbetar sedan med innehållsproduktion och innehållshantering inom ramen för en produktionsuppgift. Därefter utforskas multimodalitet som ett tillvägagångssätt vid analys av visuell kommunikation. Till slut presenteras teorier och forskning om sociala mediers roll i dagens samhälle utifrån ett strategiskt kommunikationsperspektiv.

Under den andra terminen tillämpas och integreras tekniska färdigheter och kommunikationsförmågor som utvecklats i tidigare delkurser för att skapa en videokampanj för en organisation eller ett företag. Därefter presenteras forskningsmetoder och förhållningssätt som sedan används i det självständiga projektet. I det avslutande självständiga arbetet utför du ett komplett forskningsarbete i enlighet med medie- och kommunikationsvetenskapliga och etiska riktlinjer.

Under utbildningen arbetar du individuellt, i par och som en del av ett team. Programmet förutsätter och stimulerar ett kreativt och självständigt lärande. Utbildningen ges på engelska.

Utbildningsplan Magisterprogram i strategisk kommunikation, 60 hp

Magisterprogrammet strategisk kommunikation omfattar 60 högskolepoäng (hp) och leder till en magisterexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. Programmet inleds med kursen Strategisk kommunikation - teorier, praktiker och kritik, 30 hp, som innehåller teoretiska studier och färdighetsträning inom strategisk kommunikation. Kursen Strategisk kommunikation - fördjupningsprojekt, 30 hp, avslutar programmet, och innehåller fördjupade studier bland annat genom ett självständigt arbete om 15 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap, retorik eller journalistik inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Magisterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Joel Rasmussen

Anmälningskod ORU-M1402

Det finns många karriärvägar för programmets studenter och det finns en bred efterfrågan på den kompetens som utvecklas i programmet inom arbetsområden som kommunikation, utvärdering, PR, marknadsföring, och reklam. Arbetsgivarna är såväl privata som offentliga organisationer, och det finns även möjlighet till eget entreprenörskap. Våra tidigare studenter uppvisar denna professionella bredd och normalt är anställningsbarheten för studenterna hög.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HumUS@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.