Regler och föreskrifter

Aktuella regler och föreskrifter

Nationella regler om examina finns i Högskoleförordningen, bilaga 2, Examensordning. 

Högskoleförordningen

Därutöver finns lokala föreskrifter samt information om regler för examina

Örebro universitets lokala krav för generella examina

Information om regler för examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Examina enligt äldre bestämmelser

För examina enligt äldre bestämmelser gäller andra lokala föreskrifter.

Äldre lokala föreskrifter för examina