Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du veta hur vi ser ut på insidan samt jobba med människor och teknik? Som röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö där utvecklingen är snabb. Du arbetar självständigt såväl som i team och har kontakt med människor i alla åldrar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Röntgensjuksköterskeprogrammet är för dig är intresserad av att kombinera ett högteknologiskt arbete med patientkontakt och omvårdnad.

Att vara röntgensjuksköterska innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete där du ansvarar för kvaliteten på de undersökningar du genomför. Samtidigt ingår du i ett team där du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare i arbetslaget. De undersökningar du gör ligger till exempel till grund för röntgenläkarens bedömning inför diagnos och behandling av patienter.

Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet har radiografi som huvudämne, vilket ger dig som student kunskap om hur olika bildgivande metoder bäst används för att ställa diagnoser eller utföra och följa upp behandlingar. Alla lärare som undervisar i de specifika röntgenkurserna är själva legitimerade röntgensjuksköterskor och som student hos oss lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap inom områden som strålningsfysik, medicin och omvårdnad med människan i centrum.

Under utbildningen ingår det fältstudiedagar och/eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får lära dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet. Praktisk färdighetsträning sker även på universitetet.

Utbildningen leder både till en röntgensjuksköterskeexamen och en kandidatexamen och öppnar upp för fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningsplan Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Huvudområdet i programmet är radiografi och omfattar 112,5 hp. Kunskapsområdet radiografi är en teoretisk, metodologisk och praktisk integration av kunskap från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin där en helhetssyn på människan står i centrum. Kunskaper och färdighetsträning inom programmet kännetecknas av ett systematiskt användande av fakta och metoder som har utvecklats inom radiografisk verksamhet genom forskning och beprövad erfarenhet. Kunskapsområdet radiografi är tvärvetenskapligt och bygger på kunskaper inom medicin, omvårdnad, bild- och funktionsmedicin samt strålningsfysik där en helhetssyn på människan står i centrum.

En stor del av undervisningen sker genom färdighetsträning och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kunskaper och färdighetsträning inom programmet kännetecknas av ett systematiskt användande av fakta och metoder som har utvecklats inom radiografisk verksamhet genom forskning och beprövad erfarenhet.

Undervisningen sker i form av campusförlagda och webbaserade föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten tillsammans med Workshops.

VFU kan förläggas till andra orter än Örebro. VFU kan även förekomma kvällar och helger. Möjlighet finns att förlägga delar av studierna utomlands.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Röntgensjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Eva-Lena Klaasma

Anmälningskod ORU-79109

Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor förutspås vara god de kommande åren. Som röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom regionen eller hos privata vårdgivare där du antingen kan komma att specialisera dig inom ett specifikt område (till exempel trauma) på akutsjukhus eller jobba med bredare utredningar på mindre avdelningar. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden, från det ofödda barnet till äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar.

Röntgensjuksköterskeprogrammet leder både till en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Om du vill specialisera dig ytterligare i ämnet ger en kandidatexamen dig möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå för att uppå en magister- eller masternivå, som i sin tur kvalificerar till studier på forskarnivå.

En vanlig fråga vi får är vilken lön en röntgensjuksköterska har. Här hänvisar vi till SCB:s lönestatistik: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/

Utbildningen är för dig som, genom kunskaper i anatomi och fysiologi, vill veta hur människan fungerar, samtidigt som du är intresserad av hur teknik och strålningsfysik ge svar som ligger till grund för fortsatt vård och behandling av patienter. Eftersom tekniken utvecklas i en rasande fart är det bra om du också är nyfiken och tycker det är spännande att följa med i den nyaste forskningen kring radiografi.

Samtidigt är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor och omvårdnad, eftersom du i din framtida yrkesutövning kommer att ha patientkontakt.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men en del kurslitteratur är skriven på engelska och i viss mån kan även specifik undervisning ske på engelska. Det är därför bra om du har goda kunskaper i språket.

Ja, studenter vid Röntgensjuksköterskeprogrammet har för närvarande möjlighet att söka stipendium för ett Linnaeus-Palmeutbyte med Maputo i Moçambique. Mer information om stipendiet finns här.

Du kan inte få svar på den frågan i förhand, eftersom varje fall bedöms individuellt. Börja med att söka till Röntgensjuksköterskeprogrammet. Blir du antagen är nästa steg att själv jämföra kursplanerna inom programmet med kursplanerna till de kurser du har läst tidigare för att avgöra vilka delar som skulle kunna tillgodoräknas och sedan lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Mer information hittar du här.

Nej, det är olika yrkesprofessioner och programmen har olika huvudämnen. Sjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Omvårdnad och Röntgensjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Radiografi.

Både Sjuksköterske,- och Röntgensjuksköterskeprogrammet är på 180 hp (3 år) och man ansöker om och erhåller sedan en yrkeslegitimation från Socialstyrelsen efter sin examen.

Ta kontakt med This is an email address för mer information.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Sophia Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Karin Jepsson

Varför valde du det här programmet?
Först trodde jag att jag ville bli sjuksköterska för att det är en lite bredare utbildning, men sedan insåg jag att det verkligen är röntgensjuksköterska som jag vill bli. Jag valde Örebro bland annat för att inte komma för långt hemifrån.

Vad är det bästa med programmet?
Det bästa med programmet är att vi får så bra kontakt med yrkeslivet. Man kommer verkligen in i det under praktikperioderna. Jag har faktiskt redan fått jobb, jag har skrivit kontrakt med landstinget där jag bor och börjar där så snart jag är klar.

Hur ser ditt drömjobb ut?
Jag gillar att jobba med tekniska delar som datorer och annat men samtidigt tycker jag om vården och att hjälpa människor. I röntgensjuksköterskejobbet får jag arbeta med båda delarna.

Beskriv Örebro universitet och utbildningen, med några meningar:
Modernt. Det är väldigt fräscht överallt. Bra studentliv och det är ett fint campus. Man tar hand om varandra här helt enkelt. Man får ut mycket av sin utbildning, inte bara för yrket utan även för resten av livet också.

Tips till blivande studenter:
Gillar man teknik och människor så är det här definitivt ett yrke som passar. Hittills har jag inte träffat på någon som varit missnöjd med sitt val. Att arbeta på röntgen är så mycket mer än man kan tro från början. Jag är väldigt nöjd med mitt val och kan verkligen rekommendera utbildningen!