Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du veta hur vi ser ut på insidan samt jobba med människor och teknik? Som röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö där utvecklingen är snabb. Du arbetar självständigt såväl som i team och har kontakt med människor i alla åldrar.

Röntgenbild från övning på Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Röntgensjuksköterskeprogrammet är för dig är intresserad av att kombinera ett högteknologiskt arbete med patientkontakt och omvårdnad.

Att vara röntgensjuksköterska innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete där du ansvarar för kvaliteten på de undersökningar du genomför. Samtidigt ingår du i ett team där du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare i arbetslaget. De undersökningar du gör ligger till exempel till grund för röntgenläkarens bedömning inför diagnos och behandling av patienter.

Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet har radiografi som huvudämne, vilket ger dig som student kunskap om hur olika bildgivande metoder bäst används för att ställa diagnoser eller utföra och följa upp behandlingar. Alla lärare som undervisar i de specifika röntgenkurserna är själva legitimerade röntgensjuksköterskor och som student hos oss lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap inom områden som strålningsfysik, medicin och omvårdnad med människan i centrum.

Under utbildningen ingår det fältstudiedagar och/eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får lära dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet. Praktisk färdighetsträning sker även på universitetet.

Utbildningen leder både till en röntgensjuksköterskeexamen och en kandidatexamen och öppnar upp för fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningsplan Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Huvudområdet i programmet är radiografi och omfattar 112,5 hp. Kunskapsområdet radiografi är en teoretisk, metodologisk och praktisk integration av kunskap från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin där en helhetssyn på människan står i centrum. Kunskaper och färdighetsträning inom programmet kännetecknas av ett systematiskt användande av fakta och metoder som har utvecklats inom radiografisk verksamhet genom forskning och beprövad erfarenhet. Kunskapsområdet radiografi är tvärvetenskapligt och bygger på kunskaper inom medicin, omvårdnad, bild- och funktionsmedicin samt strålningsfysik där en helhetssyn på människan står i centrum.

En stor del av undervisningen sker genom färdighetsträning och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kunskaper och färdighetsträning inom programmet kännetecknas av ett systematiskt användande av fakta och metoder som har utvecklats inom radiografisk verksamhet genom forskning och beprövad erfarenhet.

Undervisningen sker i form av campusförlagda och webbaserade föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten tillsammans med Workshops.

VFU kan förläggas till andra orter än Örebro. VFU kan även förekomma kvällar och helger. Möjlighet finns att förlägga delar av studierna utomlands.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 35

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Röntgensjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Eva-Lena Klaasma

Anmälningskod ORU-79409

Arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor förutspås vara god de kommande åren. Som röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom regionen eller hos privata vårdgivare där du antingen kan komma att specialisera dig inom ett specifikt område (till exempel trauma) på akutsjukhus eller jobba med bredare utredningar på mindre avdelningar. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden, från det ofödda barnet till äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar.

Röntgensjuksköterskeprogrammet leder både till en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Om du vill specialisera dig ytterligare i ämnet ger en kandidatexamen dig möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå för att uppå en magister- eller masternivå, som i sin tur kvalificerar till studier på forskarnivå.

En vanlig fråga vi får är vilken lön en röntgensjuksköterska har. Här hänvisar vi till SCB:s lönestatistik: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/

Utbildningen är för dig som, genom kunskaper i anatomi och fysiologi, vill veta hur människan fungerar, samtidigt som du är intresserad av hur teknik och strålningsfysik ge svar som ligger till grund för fortsatt vård och behandling av patienter. Eftersom tekniken utvecklas i en rasande fart är det bra om du också är nyfiken och tycker det är spännande att följa med i den nyaste forskningen kring radiografi.

Samtidigt är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor och omvårdnad, eftersom du i din framtida yrkesutövning kommer att ha patientkontakt.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men en del kurslitteratur är skriven på engelska och i viss mån kan även specifik undervisning ske på engelska. Det är därför bra om du har goda kunskaper i språket.

Du kan inte få svar på den frågan i förhand, eftersom varje fall bedöms individuellt. Börja med att söka till Röntgensjuksköterskeprogrammet. Blir du antagen är nästa steg att själv jämföra kursplanerna inom programmet med kursplanerna till de kurser du har läst tidigare för att avgöra vilka delar som skulle kunna tillgodoräknas och sedan lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Mer information hittar du här.

Nej, det är olika yrkesprofessioner och programmen har olika huvudämnen. Sjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Omvårdnad och Röntgensjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Radiografi.

Både Sjuksköterske,- och Röntgensjuksköterskeprogrammet är på 180 hp (3 år) och man ansöker om och erhåller sedan en yrkeslegitimation från Socialstyrelsen efter sin examen.

Ta kontakt med studievagledning.hv@oru.se för mer information.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktor Hedermo

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: viktor.hedermo@oru.se

Sandra Garefelt vid en röntgenapparat.

”Röntgensjuksköterskans roll är så viktig för att patienten ska få rätt diagnos”

Sandra Garefelt läste till röntgensjuksköterska vid Örebro universitet och stormtrivs med sitt yrkesval.
– Det är lite av ett hantverk att få till bra bilder – och du måste få bra kontakt med patienten, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.