This page in English

Karin Hellfeldt

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: a2FyaW4uaGVsbGZlbGR0O29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: L2173

Karin Hellfeldt
Forskningsämne

Om Karin Hellfeldt

Karin Hellfeldt är disputerad i socialt arbete, lärare i kriminologi samt programansvarig för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. Hennes forskning är främst inriktad på att studera utsatthet för brott, med särskilt fokus på utsatthet för mobbning och kränkningar i skolan. Den undervisning Karin bedriver är främst inom vetenskaplig metod, viktimologi samt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Karin är även utbildad beteendevetare och har tidigare undervisat såväl i sociologi som på socionomprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter