This page in English

Forskargrupp

Psykiatrisk epidemiologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Henrik Larsson

Forskningsämne

Det övergripande målet för vår forskargrupp är att förstå hur gener och miljö påverkar psykiatriska tillstånd och mentala hälsoproblem genom livet, att förstå samspelet mellan mental och fysisk ohälsa, att kartlägga utvecklingsbanor och konsekvenser av psykisk ohälsa genom livet, att utveckla och validera verktyg för riskstratifiering och att identifiera fördelar och risker med farmakologiska behandlingsinterventioner.

Vi använder oss främst av stora kohorter identifierade från nationella hälsoregister, svenska tvillingregistret och kliniska kohorter. Internationellt samarbete är viktigt för oss och vi är aktivt involverade i flera internationella samarbeten. Vi har ett brett internationellt forsknings- och kliniskt nätverk. Vår forskning stöds av anslag från Svenska forskningsrådet, FORTE, VINOVA och Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • Hjärnfonden
  • National Institute of Health (NIH)
  • Vetenskapsrådet (VR)